nieuws

Dordtenaren moeten zichzelf redden bij dijkdoorbraak

De meeste Dordtenaren kunnen bij een eventuele dijkdoorbraak niet geëvacueerd worden, maar moeten zelf een veilig heenkomen zoeken. Dat blijkt uit analyse van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid voor het Eiland van Dordrecht.
Ongeveer 15 procent van de inwoners kan door de autoriteiten naar een veilige plek worden vervoerd. Het gaat bijvoorbeeld om ouderen en gehandicapten.
Anderen moeten zelf een veilig heenkomen zoeken door naar hoger gelegen etages van bijvoorbeeld flatgebouwen te gaan.

Uitval

Omdat bij een watersnoodramp de stroom uitvalt, heeft dat volgens de onderzoekers allerlei gevolgen voor voorzieningen. Radio, televisie en internet vallen uit, maar ook bijvoorbeeld drinkwaterpompen.
De analyse gaat ook in op de wederopbouw bij een dergelijke grootschalige ramp. De onderzoekers denken dat het leegpompen van de gebieden maanden kan gaan duren. Daarnaast kan het jaren in beslag nemen voordat de gas- en elektriciteitsnetwerken weer op orde zijn.
Alle 24 Veiligheidsregio's in Nederland moeten de risico's in kaart brengen van mogelijke overstromingen. Op basis daarvan worden evacuatieplannen gemaakt.