nieuws

Giessenlanden en Molenwaard stemmen in met fusie

Giessenburg
Giessenburg
De gemeenteraden van Molenwaard en Giessenlanden hebben maandagavond het herindelingsontwerp voor de fusie aangenomen.
In Arkel werd nog gehoopt op een later besluit zodat de optie #deontkoppeling kon worden onderzocht. Dat is het afsplitsen van het dorp en aansluiting bij de gemeente Gorinchem.
Ondanks het besluit van de gemeenteraden gaan de actievoerders in Arkel door. Ze willen over een paar weken een zienswijze indienen. Dat is een officiële reactie op het ontwerpbesluit.

Fusiegemeente

Het is de bedoeling dat de gemeenten de krachten bundelen in de nieuwe fusiegemeente. Dat betekent dat ze vooral inzetten op de huidige sterke punten van beide gemeenten.
In Giessenlanden is dat kerngericht werken. Zo zijn ze goed in het op peil houden van voorzieningen in elk dorp. In Molenwaard is de ambtelijke dienstverlening aan de inwoners een sterk punt. Die werkt direct, met huisbezoeken en spreekuren in de dorpen en zonder gemeentehuis.