nieuws

Muskusrattenvanger: 'Hier doe je het voor'

Vera de Boo is één van de vijf muskusrattenvangers is het zuiden van Zuid-Holland. Samen met haar collega's heeft ze er in 2016 voor gezorgd dat de populatie van de beesten sterk verminderd is. Vorig jaar verdubbelde de vangst ten opzichte van 2015.
De cijfers die gemeten zijn in het gebied van het waterschap Hollandse Delta wijken af van de rest van Nederland. In alle andere waterschappen werden het afgelopen jaar juist minder muskusratten gevangen.
"Bij ons waren wat personeelswijzigingen in 2015, waardoor de populatie toen toenam. Op twee gebieden in het waterschap Hollandse Delta na hebben we het nu weer onder controle", aldus De Boo. In 2016 werden er 2700 gevangen.
Vera de Boo werkt al sinds 2000 als muskusrattenvanger. Het is volgens haar hard nodig dat de ratten gevangen worden.
"Aan de rand van weilanden graven ze grote gangen onder de grond. Dat kan gevaarlijk zijn voor koeien en op andere plaatsen ook voor mensen."