ONDERWIJS

Gym van de wiskundeleraar? Maar liefst 4000 vacatures in het onderwijs

Schoolklas ter illustratie
Schoolklas ter illustratie © BSR Agency
Klassen die uitvallen, leraren die overuren maken en cijfers die op zich laten wachten: in de regio Rijnmond zijn er 4000 vacatures in het onderwijs, schat het UWV. En dat tekort neemt alleen maar verder toe.
Er zijn 900 vacatures voor het basisonderwijs, 950 voor het voortgezet onderwijs en in het beroepsonderwijs worden nog eens 200 leraren gezocht. Dan zijn er ook nog 2000 openstaande vacatures waarin gezocht wordt naar medewerkers voor de kinderopvang tot conciërges. Het UWV noemt de arbeidsmarkt voor leerkrachten 'zeer krap'. Het is voor scholen moeilijk om de vacatures te vullen. Sterker nog: een gymdocent is de nieuwe witte raaf.
En als er dan al iemand bij het UWV terecht komt met een achtergrond in het onderwijs is hij of zij ook al weer snel vertrokken. Binnen een half jaar zijn deze mensen alweer onder de pannen. Het aantal uitkeringen aan deze groep is dan ook met 36 procent gedaald. BIj het UWV staan nu nog zo'n 400 mensen met een WW-uitkering geregistreerd. Ruim een derde van deze WW-uitkeringen is voor 50-plussers.
Met andere woorden: de regio staat te springen om onderwijspersoneel. Daarom zijn er verschillen initiatieven opgestart. Zo kun je bij de hogeschool van Rotterdam flexibeler instromen bij de Pabo. Ook is er het project 'Leraar van buiten' waarbij schoolbesturen en gemeenten in de regio's Rotterdam, Rijnmond, Den Haag en 't Groene Hart voorlichting en begeleiding geven aan mensen die een carrièreswitch willen maken naar het onderwijs.
Om een baan in het onderwijs aantrekkelijker te maken is in april een nieuw onderwijsakkoord gesloten, waarin is afgesproken dat leraren meer betaald krijgen en dat de werkdruk wordt verlicht. Een leraar basisonderwijs verdient nu minimaal 3.340 euro per maand, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering.