nieuws

Havenziekenhuis Rotterdam moet versneld inkrimpen

Het Havenziekenhuis in Rotterdam wordt op korte termijn omgevormd van een volwaardig ziekenhuis naar een poliklinisch centrum. Financiële problemen zijn de belangrijkste oorzaak. Personele gevolgen worden niet uitgesloten.
Het ziekenhuis lijdt al meerdere jaren, ondanks een groeiende patiëntenstroom, verlies. Ook vorig jaar werd met een tekort afgesloten. Hoeveel is nog niet bekend. In 2015 was het verlies 750.000 euro.
De belangrijkste oorzaak van de tekorten zijn de hoge vaste lasten. Het volwaardige ziekenhuis heeft alle basisvoorzieningen, met de noodzakelijke staf en kwaliteitscontroles nodig.
Besprekingen
Het Havenziekenhuis, onderdeel van Erasmus MC, sloot vorig jaar aan bij de besprekingen van Erasmus MC met het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel. In december werden de plannen voor een fusie tussen het Havenziekenhuis en het IJsseland Ziekenhuis, onder de Erasmus MC-vlag, aangekondigd.
Doel van de gesprekken was een volwaardig ziekenhuis te behouden met twee locaties. Maar het liep anders.
Een fusie tussen ziekenhuizen moet worden goedgekeurd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Dat kan 1 tot 1,5 jaar duren. Erasmus MC vroeg vanwege de financiële noodzaak een spoedprocedure bij de NZa aan. Die procedure werd afgewezen, omdat het Havenziekenhuis al onderdeel van Erasmus is.
Nu de beoogde fusie van het Havenziekenhuis en het IJsselland langer duurt, heeft dat gevolgen. Uit financiële noodzaak moeten maatregelen worden genomen. Dat betekent dat het Havenziekenhuis versneld wordt omgevormd tot een poliklinisch centrum.

Geen operaties meer

Voor eerste afspraken en controles kunnen patiënten nu en straks nog terecht in het Havenziekenhuis. Opnamen en operaties worden na de omvorming uitgevoerd in het IJsselland en het Erasmus MC.
Eén van de bekendste specialismen van het Havenziekenhuis is tropische ziekten. Dat blijft in samenwerking met Erasmus MC behouden.
Ontslagen
Welke gevolgen de veranderingen hebben voor het personeel is nog niet bekend. Ontslagen worden niet uitgesloten. Het Erasmus MC zegt alles in het werk te stellen om daarbij te helpen.
In het Havenziekenhuis werken 675 mensen op 490 posities (fte). In 2016 had het Havenziekenhuis 45.000 patiënten.