nieuws

Chemours maakt haast met 'burenraad'

De Dordtse chemiebedrijven DuPont en Chemours maken haast met het instellen van een burenraad. Daarin mogen omwonenden meepraten over vergunningen, veiligheidsvoorschriften en de toekomst van het bedrijf. Dat is toegezegd op een informatiebijeenkomst in Sliedrecht.
De twee bedrijven herhaalden tegenover de ongeveer zestig aanwezigen dat ze beter met de omgeving willen communiceren. Daar maakt de burenraad deel vanuit. Vooral vanuit Sliedrecht wordt al langer geklaagd over de uitstoot van gevaarlijke stoffen door de twee bedrijven.
Chemours maakt in het productieproces gebruik van GenX. Omwonenden zijn bang dat de chemische stoffen ondanks voorzorgsmaatregelen toch schadelijk zijn voor de omgeving.
In december concludeerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dat het gebruik van GenX geen risico's op lijkt te leveren voor de gezondheid van omwonenden. Er kan nog geen absolute zekerheid worden gegeven, omdat eerst Duits onderzoek moet worden afgewacht. Dat volgt in 2019.