nieuws

Schiedamse jeugd stopt minder vaak met school

Het aantal voortijdige schoolverlaters in Schiedam is in tien jaar tijd meer dan gehalveerd. ''Nog nooit was het percentage en aantal zo laag'', jubelt de gemeente.
De positieve cijfers zijn een opsteker. Al jaren wordt door gemeenten geprobeerd het aantal voortijdige schoolverlaters (VSV'ers) omlaag te krijgen, bijvoorbeeld door
met leerlingen die zonder diploma van school willen gaan.
In Schiedam lijken die inspanningen hun vruchten af te werpen. Zo verlieten in het schooljaar 2005/2006 nog 352 scholieren of mbo'ers vroegtijdig de schoolbankjes; 6,3 procent van het totale aantal leerlingen.
Mooi resultaat
Tien jaar later zien de cijfers er heel anders uit. In het schooljaar 2014/2015 ging het in Schiedam nog om 146 VSV'ers; 2,5 procent van het totaal. ''Een mooi resultaat'', aldus de gemeente. ''Behaald door goed afgestemde inspanningen van veel partijen in de stad.''
Wethouder Mario Stam (Onderwijs) reageert opgetogen op de resultaten. ''Een diploma vergroot de kans op werk en hoe hoger het behaalde niveau hoe groter de kans werk'', concludeert de bestuurder.
Volgens Stam wordt bij leerlingen met problemen gekeken hoe uitval kan worden voorkomen. “En als ze uitgevallen zijn, hoe we ze ook zo snel mogelijk weer terug naar school kunnen krijgen’’, legt hij uit.
Jongerenwerkers
De wethouder zou het liefst zien helemaal niemand meer uitvalt. Hij probeert daar met nieuwe maatregelen voor te zorgen. Zo krijgen uitvallers in de wijk Nieuwland jongerenwerkers over de vloer. Zij moeten de jongeren weer terug in de schoolbankjes krijgen.
Jongeren krijgen het stempel VSV'er als ze geen zogeheten startkwalificatie halen. Dat is een havo- of vwo-diploma of een MBO-diploma van niveau twee of hoger. Vooral MBO'ers vormen volgens de gemeente een risicogroep.