nieuws

De oude havens van Barendrecht

De Oude Haven is een straat in het centrum van Barendrecht. Alleen… er is geen haven in de buurt. Er staan flats en er is een veel gebruikte parkeerplaats. Hoe zit dat?
Arco van der Lee: "Bewoners gaan ervan uit dat op die plek echt een haven was. Het is me deze week nog door een oude Barendrechter verteld. Maar om het te begrijpen moet je weten dat de Oude Haven een zijstraat is van de Singel. En dat is weer een onderdeel van de Voordijk."

Overstroming in 1374

De Voordijk is de eerste dijk die in Barendrecht wordt aangelegd, nadat de hele omgeving na 1374 is overstroomd. De Oude Haven ligt duidelijk lager dan de dijk. Waarschijnlijk hebben daar aan de dijk bootjes aangelegd die vanaf de Oude Maas kwamen. Dat is niet met zekerheid te zeggen omdat er geen kaarten uit die tijd zijn. De Historische Vereniging Barendrecht heeft dat onderzocht.
Er wordt steeds meer land bedijkt en ten zuiden van de Voordijk komt de Middeldijk. Dan ontstaat de polder Buitenland, die tussen 1551 en 1555 droogvalt. Daardoor verliest de 'Oude Haven' in het centrum de directe verbinding met de Oude Maas. Van der Lee: "De Middeldijk lag immers dwars over de vliet. Op die plek zit trouwens wel een sluisje, maar daar kunnen geen schepen door. Het sluisje zit er nog steeds."

Tweede haven

Schippers die een vrachtje hebben voor Barendrecht kunnen voortaan aanleggen ten zuiden van de Middeldijk. Dat wordt de ‘tweede’ haven van Barendrecht. Er is een kaart uit 1572, waarop deze haven is afgebeeld.
Er is ook nog een derde haven. Arco van der Lee: "Het verhaal wordt wat eentonig. Er werd weer land ingepolderd. Dat land ten zuiden van de Middeldijk heet de Zuidpolder. Langs de Oude Maas werd vanaf 1649 de Achterzeedijk aangelegd, om de nieuwe polder te beschermen. Daarmee werd de ‘tweede’ haven van Barendrecht onbruikbaar."

Veerhuis

Omdat er nog steeds schippers zijn die willen aanleggen in Barendrecht, komt er een ‘derde’ haven, ten zuiden van de Achterzeedijk. Daar komt ook een veer naar de Hoeksche Waard en een veerhuis, dat er nog steeds staat. Het is tegenwoordig een woonhuis.
In de Zuidpolder loopt nog steeds een vrijwel kaarsrecht kanaaltje van de Middeldijk naar de Achterzeedijk. Dat heet de Oude Haven. "En wij weten dus waarom", aldus Van der Lee.