nieuws

Dordt pakt gevaarlijke kruising aan

De gemeente Dordrecht gaat een kruising in de wijk Stadspolders aanpakken om het aantal ongelukken terug te dringen. Op de fietsersoversteekplaats op de Chico Mendesring worden regelmatig fietsers aangereden.
De kruising met de Groenezoom wordt nu zodanig aangepakt dat de snelheid omlaag gaat en de fietsers beter zichtbaar worden. Zo wordt de weg smaller gemaakt en komt er meer verlichting.
In totaal worden er negen maatregelen genomen. "Maar ik betwijfel of het gaat helpen", zegt een buurtbewoonster "het enige dat echt helpt zijn volgens mij verkeerslichten." Passerende fietsers zien daar ook wel wat in.
"Maar dan krijg je weer dat fietsers door rood rijden", zegt een jongeman. "En dan krijg je veel ernstiger ongelukken", vreest verkeerswethouder Rik van der Linden: "hier moeten we geen verkeerslichten willen. Dan stroopt het verkeer te vaak onnodig op."
"Fietsers moeten ook zorgen dat hun verlichting brandt", merkt een fietster op, "het is niet alleen zien, maar ook gezien worden." Het gekke is, dat de kruising juist heel overzichtelijk lijkt te zijn. Desondanks schepte vorig jaar zelfs een ervaren buschauffeur daar een fietser.
"Het is bijna psychologie", verzucht een voorbijganger, "maar eerlijk gezegd vind ik de rotonde, een stukje verderop, gevaarlijker." Van der Linden kent die geluiden: "maar die rotonde is al flink aangepakt en ik krijg daar ook veel positieve signalen over."
Ook op de rotonde gebeuren nog regelmatig (bijna) ongelukken, maar minder dan voorheen. Cijfers daarvan zijn er echter niet. "We houden dit soort punten in de stad als gemeente scherp in de gaten en indien nodig nemen we maatregelen", besluit Van der Linden.