Steeds meer jonge criminelen? 'Jongeren doen dit niet zomaar'

Het Openbaar Ministerie signaleert een lichte stijging van de jeugdcriminaliteit en ook de ernst van de misdrijven neemt toe. De regio Rijnmond is de laatste tijd opgeschrikt door een verkrachtingszaak in Schiedam en gewapende overvallen door zeer jonge daders.
Door dergelijke zaken lijkt het alsof zware criminelen steeds jonger worden, maar volgens de de Rotterdamse hoogleraar jeugdcriminologie Frank Weerman is het onduidelijk of dat ook daadwerkelijk het geval is.

"Waarschijnlijk is hier sprake van een toevallige samenloop van een aantal ernstige zaken achter elkaar die heel erg opvallen. Als je kijkt naar het aantal ernstige zaken is dat juist gedaald en je ziet ook niet dat daders steeds jonger worden."

Ernstige misdrijven
Het is nog onduidelijk hoeveel jongeren betrokken zijn bij ernstige misdrijven. Precieze cijfers ontbreken nog. Een toelichting geeft het Openbaar Ministerie over een paar weken tijdens de presentatie van de jaarcijfers over 2016.

Dat jongeren betrokken zijn bij ernstige zaken en zeker een verkrachting is volgens de Rotterdamse hoogleraar jeugdcriminologie uitzonderlijk. "Vaak bij dit soort zaken is heel veel aan hand, jongeren komen niet zomaar tot dit soort daden.''

School
Weerman: ''Vaak is er sprake van een problematische thuissituatie, gaat het slecht op school, is er weinig zelfcontrole en ontmoeten ze andere jongeren die zich met criminaliteit bezighouden."

Over de invloed van sociale media of gewelddadige computergames is nog weinig bekend. "Die wereld verandert snel en hoe dat precies zit en van invloed is, daar doen we nu onderzoek naar." Eerder verklaarden twee jongeren dat ze door het spelen van een videospel op het idee kwamen een snackbar te overvallen. Dat mislukte uiteindelijk jammerlijk.

De jonge zedenverdachten zitten vast in afwachting van een proces. Weerman: "Er moet een intensief traject ingezet worden, alleen straffen heeft geen zin, je moet ook hulpverlening inzetten om te voorkomen dat ze weer de fout in gaan. Ze zijn nog jong, en dan kan er nog wat veranderen aan hun gedrag. En dat helpt de slachtoffers ook."
Meer over dit onderwerp:
Nieuws
Deel dit artikel: