nieuws

Vergeten Verhalen: 75 jaar Maastunnel

Een nieuwe oeververbinding in Rotterdam is in de jaren dertig van de vorige eeuw hard nodig. De oude Willemsbrug en de Koninginnebrug raken in de spits helemaal verstopt. De groei van de bevolking en de uitbreiding van de havenactiviteiten aan beide kanten van de Maas, zijn daar de oorzaak van.
Wilma van Giersbergen van het
: "Als je ziet wat er in die tijd allemaal over die bruggen heen gaat, dat varieert van vrachtauto's, fietsers, voetgangers, vee, auto's beladen met biertonnen voor de Oranjeboomfabriek. Het was in de spits een enorm gekrioel op die bruggen."

Brug of tunnel?

Iedereen is het er vrij snel over eens dat er een nieuwe oeververbinding moet komen, maar er ontstaat discussie over of het een brug of tunnel moet zijn. Als blijkt dat een brug technische en financiële problemen overlevery – ze moet 60 meter hoog worden om het scheepvaartverkeer niet te hinderen – wordt gekozen voor een tunnel.
De tunnel wordt ontworpen door J.P. van der Bruggen, de ventilatiegebouwen en de roltrappen door stadsarchitect A. van der Steur. De uiterst markante ventilatiegebouwen staan 35 meter boven en 27 meter onder de grond. Samen met de toegangsgebouwen zijn dit de twee plekken bovengronds die de aanwezigheid van de Maastunnel verraden.

Monument

De Maastunnel bevat twee buizenstelsels naast elkaar van zo’n 6 meter breed voor gemotoriseerd verkeer. De twee buizenstelsels boven elkaar voor het fietsverkeer zijn bereikbaar via 17 meter lange roltrappen. De tunnel is zo’n kilometer lang, het diepste gedeelte ligt op ongeveer 20 meter NAP. In 1992 worden de ventilatiegebouwen op de Rotterdamse monumentenlijst geplaatst.
De bouw begint in 1937. Op 15 juni van dat jaar wordt plechtig een begin gemaakt met de ontgraving op de rechter Maasoever. De Noorse kerk moet daarvoor worden verplaatst. De tunnel word gebouwd volgens het caissonsysteem: negen afzonderlijke elementen die ergens anders worden gebouwd, worden naar de plaats van de tunnel versleept en daar afgezonken.

Oorlog

Ondanks het bombardement van 14 mei 1940 kan de bouw ononderbroken worden doorgezet. In 1941 komt de verbinding onder water tussen de beide oevers tot stand. Op 14 februari 1942 wordt de Maastunnel voor alle verkeer in gebruik genomen, slechts zes maanden later dan gepland. Eerder zijn al afzonderlijke delen in gebruik genomen.

NSB-ers

Eind november 1944 wordt de Maastunnel voor alle verkeer afgesloten, nadat al eerder het bedieningspersoneel is weggevoerd door de Duitsers.
Na de bevrijding worden NSB-ers te werk gesteld met als eerste project de Maastunnel. Deze moet weer begaanbaar worden gemaakt en de door de Duitsers aangebracht verdedigingswerken moeten worden ontruimd. Op 19 mei 1945 wordu de tunnel weer in gebruik genomen.
In die 75 jaar vinden er verschillende (dodelijke) ongelukken plaats. Op 5 mei 1966 komen bij een autobotsing vijf mensen om het leven. Een auto botst bij een inhaalmanoeuvre frontaal op een trekker met oplegger. Op dat moment is één buis afgesloten en dieni de andere buis voor twee richtingenverkeer. Iets dergelijks gebeurt in de nacht van 8 oktober 1992, één buis is dan wegens herstelwerkzaamheden afgesloten en twee mensen komen bij een frontale botsing om het leven.
Op 14 februari 1942 werd de Maastunnel voor alle verkeer in gebruik genomen, slechts zes maanden later dan gepland. Eerder waren al afzonderlijke delen in gebruik genomen.

Verkeersslachtoffers

Op 28 november 2003 wordt er bij de Maastunnel een monument onthuld ter herdenking van alle verkeersslachtoffers, zowel in de stad als daarbuiten. Aanleiding voor de oprichting is een ernstig verkeersongeluk, dat plaatsvindt in de vroege ochtend van 27 november 1999. Een dronken automobilist botst frontaal op een auto, waarbij Raymond Stevens en John Goossens om het leven komen, en twee andere inzittenden van de auto zwaar gewond raken.
De ouders van Raymond Stevens willen een monument oprichten, maar de deelgemeente Charlois en de gemeente Rotterdam geven in eerste instantie geen toestemming. Ten slotte mag er een monument komen, mits het een ‘collectief’ monument zou worden. Uiteindelijk wordt het monument vier jaar na het ongeluk gerealiseerd.
Het MaastunnelMonument Verkeersslachtoffers is vervaardigd door Kamiel Verschuren. Het staat aan het Maastunnelplein. Op een plateau bevindt zich een deel van een groen granieten steen met een tekst die het ernstige verkeersongeluk memoreert. Het andere deel van de granieten steen is ingelegd in het wegdek, precies op de plaats van het ongeluk, beneden bij de tunneluitgang.