nieuws

Waarom is er sprake van strafvermindering bij gevangenschap?

Gevangenis
Gevangenis
Astrid van Rooij wilde graag het volgende weten:
Waarom gaat er, als iemand wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf, een derde van de straf af?
Antwoord:
altijd een derde deel wordt afgetrokken. Dit is niet juist, sinds juli 2008 is de Wet Vervroegde Invrijheidstelling (waarbij wel een derde van de straf werd afgetrokken) vervangen door de Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling.
De voorwaardelijke invrijheidstelling geldt alleen bij gevangenisstraffen van meer dan een jaar.
Bij gevangenisstraffen van meer dan een jaar, maar minder dan twee jaar geldt dat het eerste jaar geheel moet worden uitgezeten, van het resterende gedeelte hoeft slechts een derde deel te worden uitgezeten.
Een andere voorwaarde om voor voorwaardelijke invrijheidstelling in aanmerking te komen, is dat een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf is opgelegd.
Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag het de Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.