nieuws

Dordt wil geld voor evacuatieplan bij overstroming

Dordrecht wil geld van het Rijk voor een evacuatieplan bij overstromingen. Bij een nieuwe watersnoodramp zullen de meeste mensen zich de eerste dagen zelf moeten redden. Maar de gemeente vindt dat er ook gekeken moet worden naar evacuatiemogelijkheden.
"Er gaan miljarden euro's naar dijkversterking, maar er is geen geld voor evacuatieplannen. Daar moet echt geld voor komen. Als er een overstroming komt willen wij dat mensen weten wat ze kunnen en moeten doen", zegt wethouder Piet Sleeking.
"Wij zullen onze inwoners als daar tijd voor is willen evacueren naar hoger gelegen gebieden. Maar welke gebieden? En welke wegen zijn bruikbaar? En hoeveel verkeer kunnen die aan? Daar willen we onderzoek naar doen", zegt hij,

Verticale evacuatie

Naast die zogenoemde 'horizontale evacuatie' zal er veel aandacht zijn voor 'verticale evacuatie, weet Sleeking: "welke hoge gebouwen kunnen we per wijk inrichten om ouderen en hulpbehoevende mensen op te vangen."
Gezonde mensen moeten zichzelf redden, maar dan moeten ze wel weten hoe hoog het water komt. "Je kan niet naar zolder als die ook onderloopt. Je moet gewoon weten waar je veilig bent tot het water zakt of er hulp komt."
Sleeking krijgt bijval van directeur Carlo Post van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Hij zit in een landelijke stuurgroep voor waterveiligheid: "En met die pet op ga ik bij de ministeries zeker pleiten voor extra geld voor evacuatieplannen. Die moeten er echt komen."

85 procent

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu ziet het nut en de noodzaak van dergelijke plannen ook in: "Bij een ramp loopt 85 procent van de Randstad onder, dus ik onderstreep zeker het belang van evacuatieplannen."
Geld geeft ze echter niet: "Ik betaal voor de duinen en de dijken. Evacuatieplannen zijn een zaak voor het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ik weet niet of ze er budget voor hebben, maar het geld zal daar vandaan moeten komen."
Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft nog niet gereageerd op de vraag of er geld komt voor evacuatieplannen bij overstromingen.