nieuws

Dordt wil coffeeshops naar stadsranden

Dordrecht wil het mogelijk maken dat coffeeshops zich vestigen buiten de binnenstad. Daar wonen minder mensen en bezorgen de wietwinkels dus minder overlast door bijvoorbeeld parkeren en andere ongewenste bijeffecten in een woonomgeving.
Burgemeester Brok denkt dat stadsranden, bedrijventerreinen en plekken langs invalswegen daarom geschiktere locaties zijn dan de binnenstad. Nu zijn alle vijf Dordtse coffeeshops nog in het centrum gevestigd.
Twee coffeeshops, Joy en Het Geeltje, hebben bij de gemeente al aangegeven naar een plek buiten de binnenstad te willen verhuizen. Dat sluit mooi aan bij de wens van de gemeente om nog maximaal drie coffeeshops in de binnenstad te houden.
Er is in Dordt momenteel géén plek voor nieuwe coffeeshops, omdat de gemeente alle vijf vergunningen daarvoor al heeft uitgegeven. Probleem met verplaatsing naar een rustiger omgeving is de afname van sociale controle.
Ook zeggen sceptici dat een makkelijk bereikbaar verkooppunt van hasj met volop gratis parkeergelegenheid mogelijk een extra aanzuigende werking heeft op klanten van buiten Dordrecht. Aan zo'n shop zullen dan ook speciale regels worden opgelegd.
In 2011 en 2013 is onderzoek verricht naar overlast van coffeeshops. Daaruit bleek dat omwonenden van de huidige coffeeshops overlast ervaren van parkeren, asociaal verkeersgedrag, lawaai, samenscholing en vervuiling.
In het Limburgse Kerkrade zijn goede ervaringen opgedaan met een buiten de stadskern gelegen coffeeshop. Het blijkt dat mensen die daar in omgeving wonen en werken minder overlast ervaren. Dordt wil met die ervaring nu dus ook iets doen.