nieuws

Vast personeel Havenziekenhuis krijgt baangarantie

Havenziekenhuis
Havenziekenhuis
Ziekenhuizen in de regio Rotterdam geven boventallig personeel van het Havenziekenhuis een baangarantie. De medewerkers in vaste dienst kunnen bij een van de andere instellingen aan de slag als het Havenziekenhuis afslankt tot een poliklinisch centrum.
Het Erasmus MC heeft daarover donderdag afspraken gemaakt met het IJsselland Ziekenhuis en de BeterKeten-partners Franciscus Gasthuis & Vlietland en het Maasstad Ziekenhuis.
Bij het Havenziekenhuis werken 675 mensen. De mensen met vaste contracten blijven aan het werk ofwel in de polikliniek van het Havenziekenhuis of bij de partnerziekenhuizen. Het gaat in totaal om 475 fte.
Operaties en opnames zullen worden verplaatst naar onder meer het Erasmus MC en het Maasstad Ziekenhuis. Voor afspraken bij de polikliniek kunnen patiënten gewoon terecht in het Havenziekenhuis.

De inkrimping van het Havenziekenhuis is nodig om financiële problemen aan te pakken. Begin februari werd bekend dat het Havenziekenhuis wordt omgevormd tot polikliniek.