nieuws

Nieuwe dijkgraaf Hollandse Delta voorgedragen

Nieuwe dijkgraaf Hollandse Delta voorgedragen
Nieuwe dijkgraaf Hollandse Delta voorgedragen © Waterschap Hollandse Delta
Het waterschap Hollandse Delta heeft een opvolger in beeld voor dijkgraaf Jan Geluk, die deze zomer na twaalf jaar stopt als voorzitter. Een vertrouwenscommissie heeft Ingrid de Bondt voorgedragen om het stokje van hem over te nemen.
"Gelet op haar ervaring als wethouder en gedeputeerde brengt zij een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen mee. En als Delftse ingenieur weet ze op inhoud waar ze het over heeft", aldus de voorzitter Cok Sas van de commissie.
De Bondt werkte eerder onder meer voor de provincie Zuid-Holland en de NS. Haar aanstelling moet nog wel worden goedgekeurd door het algemeen bestuur van het waterschap, dat daar in maart over zal vergaderen.
Hollandse Delta waakt over honderden kilometers aan dijken, duinen en kades op de Zuid-Hollandse eilanden. Het waterschap toetst om de paar jaar of de dijken stevig genoeg zijn. Ook gaat de organisatie over het onderhoud van de waterkeringen.