GOEREE-OVERFLAKKEE

Omstreden villawijkje achter de duinen bij Ouddorp: gemeenteraad worstelt, maar geeft groen licht

Hier staat Ouddorp Bad Oost gepland
Hier staat Ouddorp Bad Oost gepland © Rijnmond
De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft het licht op groen gezet voor de bouw van Ouddorp Bad Oost, een omstreden nieuwbouwwijk achter de duinen met een hotel en veertig woningen. Dit tot afgrijzen van veel Ouddorpers. "Het is een klap in het gezicht van de kiezer!"
Omwonenden houden het zicht op de duinen graag open en vinden dat de grens qua drukte echt bereikt is. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen begin dit jaar werd in Ouddorp dan ook vooral gestemd op partijen die zich uitspraken tegen de nieuwbouw.
“Een worsteling”, zo werd het besluit genoemd door de verschillende partijen in de raad. Een kleine meerderheid van de raadsleden stemde voor het afgeven van een verklaring van geen bezwaar. Een sleutelrol was daarbij weggelegd voor de SGP. De partij was tot op het laatste moment verdeeld en stemde ook zo.
“Als SGP willen we geen zwabberbeleid voeren, maar consequent en betrouwbaar zijn”, lichtte fractievoorzitter Hendrik Herweijer toe. Hij verwees daarbij naar eerdere momenten waarop de gemeenteraad een standpunt in moest nemen over het bouwplan en zijn partij al voor stemde.
Zonder de voorgeschiedenis was de uitkomst waarschijnlijk dan ook anders geweest. “Al een aantal jaar heeft de SGP als standpunt dat de recreatie in Ouddorp niet verder uit moet breiden. (...) Opnieuw instemmen met dit plan verdraagt zich moeilijk met ons standpunt, dat -naar wij menen- het gevoel van veel Ouddorpers verwoordt.”
Bouwplan Ouddorp Bad Oost
Bouwplan Ouddorp Bad Oost © Estate Invest
De raadsleden hebben wel met de projectontwikkelaar, Estate Invest uit Middelharnis, afgesproken dat hij ervoor moet zorgen dat een groot deel van de huizen alleen verkocht mag worden aan mensen van het eiland. Zo helpt het de lokale maatschappelijke behoefte op de woningmarkt, is het idee.
Zeventig procent van de huizen zullen gedurende een periode van zes maanden alleen aangeboden worden aan Flakkeeënaars. Deze kopers moeten permanent in de huizen gaan wonen, zodat er niet alleen meer tweede woningen bijkomen.

Strijdbaar

De belangengroepen 'Natuur en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee (NLGO)' en ‘Ouddorp Kust Ruimte Rust (OKRR)’ laten het hier niet bij zitten. Het lukte ze eerder om het plan via de Raad van State van tafel te krijgen en ook nu bereiden ze juridische stappen voor.
"We hadden het besluit van de raad verwacht, maar het is toch teleurstellend", vindt Klaas van Heest van OKRR. "In het nieuwe coalitieakkoord staat dat er niet gebouwd gaat worden achter de duinen en dat is precies wat hier nu gaat gebeuren. Maar we blijven strijdbaar!"
Bekijk de reportage met de reactie van Ouddorp Kust Ruimte Rust hieronder:
Ouddorpers zijn strijdbaar na besluit over nieuwe wijk achter de duinen

Voldoende argumenten

De tegenstanders denken voldoende kruit in het vat te hebben om de plannen alsnog te kunnen stoppen. Allereerst willen ze kijken naar de natuurvergunning, omdat die al in 2017 is aangevraagd en er de laatste jaren op dat gebied veel veranderd is.
"Boeren horen dat hun boerderij eigenlijk niet meer kan bestaan. Maar we zetten wel in een stikstofgevoelig gebied achter de duinen een villawijk neer. Dat klopt gewoon niet."
Voordat de projectontwikkelaar aan de slag kan komt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage en kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Dan buigt de raad zich nogmaals over het plan. "We hopen dat ze tot inkeer komen. Hier is echt niemand voor. Ze willen een betrouwbare overheid zijn, maar wees dan ook betrouwbaar naar de burgers toe."