'Vlaardingse vissers vogelvrij tijdens WOI'

Het is een zwarte pagina uit de Vlaardingse geschiedenis: zeker 138 vissersboten werden tot zinken gebracht tijdens de Eerste Wereldoorlog. ''In totaal zijn daarbij 763 vissers omgekomen'', zegt Jan van de Voort van Museum Vlaardingen.

Van de Voort deed onderzoek naar de grotendeels vergeten tragedie en geeft er binnenkort een lezing over. Hij ontdekte dat hoewel Nederland neutraal was tijdens het conflict, zowel de Britten als de Duitsers het voorzien hadden op de boten.

De Britten keken uiterst achterdochtig naar Nederland: "Rotterdam was een doorvoerhaven. Alles wat daar aankwam zou naar Duitsland gaan. Ook de vis'', legt Van de Voort uit. Daarom werden meerdere Nederlandse vissersboten in beslag genomen.

Torpedo


De Duitsers wilden op hun beurt niet dat de Vlaardingers hun vis zouden verkopen aan de Britten. De vissers hoefden overigens niet te vrezen voor een torpedo uit een 'U-boot': de projectielen waren te duur om op kleine vissersboten af te vuren.

Vlaardingse bemanningen moesten wel uitkijken voor onder meer dieptebommen en granaten. De vissers kregen soms de kans om hun boten tijdig te evacueren, maar dat gebeurde volgens de historicus lang niet altijd.

Mijnenvelden


Ook zonder oorlogsschepen of onderzeeërs in de buurt, waren de vissers volgens de onderzoeker niet veilig. "De Duitsers en ook de Engelsen hebben hele mijnenvelden aangelegd. Daar zijn heel wat vissersschepen en koopvaardijschepen ten gronde gericht."

De Eerste Wereldoorlog duurde van 1914 tot en met 1918. Tientallen miljoenen mensen sneuvelden in de bloedige strijd tussen de door Duitsland aangevoerde 'centralen' en de geallieerden, waar onder meer België en Groot-Brittannië toe behoorden.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Vlaardingen Museum Vlaardingen
Deel dit artikel: