nieuws

Raad Binnenmaas achter verhoging windmolens

De gemeenteraad van Binnenmaas heeft maandagavond ingestemd met een voorstel om de hoogte van vijf geplande windmolens te verhogen van 160 een 187 meter. Pas vanaf die hoogte zouden de turbines rendabel zijn.
Het college van burgemeester en wethouders maakte de partijen duidelijk dat de provincie de regie zou overnemen als de raad niet akkoord zou gaan met de verhoging. Dan zouden de molens meer dan 200 meter hoog kunnen worden.
Tien insprekers, voornamelijk uit Barendrecht, spraken zich in felle bewoordingen uit tegen het voorstel. Ze vrezen onder meer voor schade aan de natuur en vonden het argument dat de provincie nog hogere windmolens kan afdwingen 'chantage'.

Omvallen

Critici dreigen naar de Raad van State te stappen, ze vrezen onder meer dat hun woningen minder waard zullen worden. Een bodemdeskundige waarschuwde zelfs dat de windmolens zouden kunnen omvallen omdat ze worden gebouwd op havenslib.
Toch stemde de raad uiteindelijk unaniem voor het voorstel. Het college kan daardoor een begin maken met het aanpassen van het bestemmingsplan dat voorziet in de komst van de windmolens.