nieuws

Kookpot van de eerste bewoners van Rotterdam

De eerste bewoners van Rotterdam bereiden hun eten in kogelpotten. De oudste kookpot van de stad is opgegraven aan de voet van de dam die in 1270 in de Rotte is gelegd.
De kogelpot (foto) is door
opgeknapt en nu te zien in de tentoonstelling
in het Wereldmuseum.
Lange tijd heeft de kogelpot in het depot van Archeologie Rotterdam gelegen. Het heeft veel geduld en gepuzzel gekost om hem in originele staat te brengen.
De naam kogelpot komt van de bolle vorm. In de Middeleeuwen worden dit soort potten gebruikt als kookpot. Ze zijn vanaf de achtste tot aan grofweg het eind van de dertiende eeuw gebruikt.

Rotta

In die tijd ontstaat Rotta aan de rivier de Rotte. De rivier loopt slingerend vanuit het noorden naar de Maas. Langs de rivier wonen her en der mensen die hun huis op een terp hebben staan. Van 850 tot 1100 heet die nederzetting Rotta. Verschillende overstromingen in de twaalfde eeuw verdrijven de bewoners.
Na die overstromingen wordt het gebied opnieuw bedijkt en rond 1270 wordt er een dam met sluis in de rivier de Rotte gelegd. Al vrij snel daarna worden de eerste houten huizen op de dam gebouwd. Die plek krijgt de naam Rotte(r)dam.

Bijzondere vondst

Bij opgravingen rond de aanleg van de Spoortunnel zijn restanten van die houten huizen gevonden. Ook de houten sluis in de dam uit de periode 1270-1290 is opgegraven. Aan de voet van de buitenkant van de dam, diep in de geul van de Rotte is een kogelpot gevonden. "De pot is van de eerste bewoners van de huizen of van de mensen die gewerkt hebben aan de aanleg van de dam", vertelt Cees Herweijer van Archeologie Rotterdam.
Zo'n kogelpot wordt gebruikt om te koken op open vuur. De middeleeuwse huizen hebben een lemen vloer met in het midden een stookplaats. Dat is een ondiepe kuil in de grond. De kogelpot wordt met de bolle bodem in de gloeiende as gezet.

Pottenbakkers

Kogelpotten worden gemaakt door rolletjes klei op elkaar te leggen. Vervolgens wordt de pot op een soort aambeeld gelegd en uitgeklopt. Daarna wordt hij gebakken in een pottenbakkersoven. Ook in Rotterdam is er rond het jaar een pottenbakker actief die kogelpotten maakt.
Bij opgravingen naast de Laurenskerk zijn kuilen met pottenbakkersafval uit het jaar 1300 gevonden. De kuilen bevinden zich langs de voormalige Oppert (van voor het bombardement van mei 1940). Het afval bestaat uit misbaksels.