nieuws

Rotterdam strijdt tegen eenzaamheid met lief- en leedstraten

In zo'n zeshonderd straten en buurten kijken bewoners een beetje naar elkaar om. Daarmee strijden ze tegen de eenzaamheid en sociale verkilling. "Het is zo belangrijk dat je een warme straat met elkaar creëert", zegt Ireen van der Lem van Opzoomer Mee.
Die club is de aanjager van die zogenoemde leef- en leedstraten, samen met de gemeente Rotterdam. Die richt zich met het actieprogramma Voor Mekaar op de bestrijding van de eenzaamheid.
De lief- en leedstraten hebben elk één of meer aanjagers. Die vrijwilligers ondernemen allerlei kleinschalige initiatieven om de sociale cohesie in de wijk te vergroten.
Zo heeft De Koeweide in Rotterdam-Crooswijk Anneke Straster die bijvoorbeeld gaat wandelen met een blinde buurtgenote. En dat geeft haar veel voldoening. "Daar word ik blij van. Ik heb dan toch maar weer even iemand uit een sociaal isolement gehaald. Dan breekt mijn hart open."