nieuws

Provincie beslist over herindeling Hoeksche Waard

De provincie Zuid-Holland bespreekt vandaag de gemeentelijke herindeling van de Hoeksche Waard.
Gedeputeerde Van der Sande (VVD) maakte afgelopen zomer bekend dat de provincie wil dat de vijf gemeenten samen verder moeten. Cromstrijen, Binnenmaas en Korendijk zien dat niet zitten. Een aantal gemeenten wil ook een referendum over het onderwerp.
Aan het begin van de vergadering op het provinciehuis in Den Haag kregen acht inwoners van de gemeenten de gelegenheid in te spreken. "De Hoeksche Waard wil geen herindeling, maar juist een goede samenwerking", aldus een van de insprekers.
Inwoonster Comstrijen: "Provincie, u bent niet geïnteresseerd in Hoeksche Waard. U hoort burger te dienen, niet zich tegen burger te keren."
De PVV, 50Plus en de Partij voor de Dieren schaarden zich achter de tegenstanders. "Het draagvlak voor herindelen waar men zo vaak over spreekt is er niet in de Hoeksche Waard'', aldus een gedeputeerde van de PVV.
SGP/ChristenUnie is voor, maar wil wel de identiteit an de gemeenten behouden.