nieuws

De Jonge: dreigende leerachterstanden door bezuinigingen

Wethouder Hugo de Jonge van Rotterdam
Wethouder Hugo de Jonge van Rotterdam
De Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge heeft een brandbrief geschreven aan het kabinet over de bezuinigingen op de voorschoolse opvang. Als die doorgaan dan lopen peuters het gevaar een leerachterstand op te lopen.
De brief is ook ondertekend door andere gemeenten, scholen en ouders. Volgens de overheid is minder geld nodig, omdat er minder kinderen met een leerachterstand zijn. Daar zijn vooral de grote steden het niet mee eens.
Kinderen die een achterstand dreigen op te lopen, kunnen nu naar voorschoolse opvang gestuurd worden. Dat moet ervoor zorgen dat de achterstand is weggewerkt, zodra de kinderen met de echte school gaan beginnen.

Tientallen miljoenen

De ondertekenaars willen niet alleen dat een bezuiniging van tientallen miljoenen wordt teruggedraaid, maar ze willen ook dat er fors geld bijkomt.
Volgens De Jonge moet het bedrag voor gemeenten (nu 360 miljoen euro) en de scholen (nu 280 miljoen euro) zelfs worden verdubbeld.

Statistieken

De Rotterdamse wethouder benoemt in zijn brandbrief ook dat het aantal leerlingen met risico op achterstanden ruim twee keer zo groot is als waar de afgelopen jaren vanuit werd gegaan. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek ondersteunen dat.
Alles wat tot nu toe aardig succesvol is opgebouwd, dreigt te worden 'afgebroken', zegt De Jonge. "De kloof tussen kansarm en kansrijk wordt daardoor weer groter."
Eén voorschoolse opvang voor alle kinderen van twee tot vier zou de oplossing zijn. Een belangrijk deel van het geld zou volgens De Jonge kunnen worden gevonden door bijvoorbeeld de budgetten voor kinderopvangtoeslag en achterstandenaanpak te combineren en doelmatiger te besteden.