nieuws

Vlaardings Museum wil Bassie & Adriaan exhibitie niet

Bij monde van de Vlaardingse cultuurwethouder Arnout Hoekstra zinspeelt de gemeente De op een aanzienlijke korting of volledige intrekking van de 4 ton subsidie voor het noodlijdend Vlaardings Museum, omdat ze weigeren een Bassie & Adriaan-tentoonstelling in te richten.
Het aanbod van Bassie & Adriaan om het museum uit het slop te trekken met een overzichtsexhibitie liep, na een jaar onderhandelen, door opgeworpen mitsen en marenbezwaren van directie en bestuur van het museum op niets uit.
Ook de verwoede middelingspogingen van wethouder Hoekstra om de partijen nader tot elkader te krijgen bleken uiteindelijk vruchteloos.
Gebelgd neemt het acrobaat/clownsduo nu de wijk naar het Flamingo familietheater annex party-centrum aan de Wilhelminahaven.
Voor de gewezen Haringstadspromotors annex - iconen die in Belgie nog een uniekeouevreprijs in ontvangst mochten nemen, hoeft het door de elitaire opstelling van de museumvertegenwoordigers nu allemaal niet meer
De eveneens geschoffeerde cultuurwethouder beraadt zich nog op eventueel verder te nemen maatregelen en acties.
In de nuvolgende bijdrage gaat Jack Kerklaan even aan de haal dit Vlaardings Basie en Adriaan-schandaal