nieuws

‘In 2011 weer stemmen met potlood’

verkiezingen.cropresize.tmp.cropresize.tmp.jpg
verkiezingen.cropresize.tmp.cropresize.tmp.jpg
ROTTERDAM - De stembiljetten tijdens de verkiezingen van de Provinciale Staten in 2011 zullen wederom met de hand moeten worden ingevuld. Dat zegt Paul Hofstra, directeur van de Rekenkamer Rotterdam.
Hofstra verwacht dat volgend jaar de stemcomputers landelijk nog niet voldoende zijn getoetst om te worden ingezet.
De Rekenkamer Rotterdam kwam dinsdag met het definitieve rapport over het verloop van de Tweede Kamer-verkiezingen op 9 juni in Rotterdam. De organisatie was die dag goed. De Rekenkamer constateerde slechts een aantal zaken die beter hadden kunnen uitgevoerd.
Na het sluiten van de stembureaus moesten de stemmen van acht bureaus opnieuw worden geteld. Dat kwam doordat de resultaten van de eerste telling onvolledig op het daarvoor bestemde proces-verbaal waren ingevuld. Kleinere voorvallen waren: stembureaus te laat open, tijdelijk onvoldoende stembiljetten aanwezig en het niet kunnen stemmen door verkeerde informatie.

Meer geld en personeel

De Rekenkamer constateerde ook dat de ingezette middelen meer dan toereikend waren. De verkiezingen kostten Rotterdam ruim 2 miljoen euro. De gemeente had meer geld uitgetrokken omdat de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart vol problemen verliepen. Ook was meer personeel ingezet.
,,Hoe dichter de verkiezingen bij de burger staan, hoe belangrijker het is om maatregelen te nemen. De gemeenteraadsverkiezingen springen dan toch het meest in het oog,’’ aldus directeur Hofstra van de Rekenkamer. Hij vraagt zich ook af of er een volgende keer ook vier personen per stembureau moeten worden ingezet.