nieuws

'Toezicht gevaarlijke stoffen nog altijd niet op orde'

Tankopslagbedrijven die werken met veel gevaarlijke stoffen werken nog niet veilig genoeg. Ook schort er nog veel aan het toezicht op de bedrijven. Dat constateert de Onderzoeksraad voor Veiligheid donderdag.
De raad deed onderzoek bij vierhonderd bedrijven waar met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Aanleiding waren de misstanden bij Odfjell Terminals in de Rotterdamse Botlek.
Misstanden Odfjell
Het Rotterdamse tankopslagbedrijf raakte in 2011 in opspraak nadat het een ontsnapping van de stof butaan had verzwegen. Dit gebeurde later nog een paar keer. Ook kwam er benzeen vrij.
Verder waren onder meer de koel- en blusvoorzieningen niet op orde en was er achterstallig onderhoud aan opslagtanks.
Uiteindelijk leidde meerdere incidenten ertoe dat de werkzaamheden in 2012 werden stilgelegd. Ook moesten ze een boete betalen van 3 miljoen euro. In 2014 verkeerde het bedrijf op het randje van faillissement.
Toezicht
De problemen waren reden om de hele sector onder de loep te nemen. Het rapport 'Lessen na Odfjell' is het resultaat. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid werken toezichthouders nog altijd langs elkaar heen.
Ook is er geen autoriteit die boven alle toezichthoudende instanties staat en kan ingrijpen als het ergens misgaat. Verder komt de Inspectie SZW vaak niet opdagen bij gezamenlijke inspecties.
Het toezicht was jaren geleden ook een probleem, erkenden de Milieudienst Rijnmond DCMR en de provincie in 2013. Beide houden toezicht op tankopslagbedrijven, maar de provincie verstrekt de vergunning.
Maatregelen niet genoeg
Ook de tankopslagbedrijven zelf kunnen nog beter met veiligheid omgaan. Veel organisaties hebben maatregelen genomen, maar dat is nog niet genoeg om de veiligheid ook echt te kunnen waarborgen.
De onderzoeksraad stelt bijvoorbeeld dat tankopslagbedrijven onderling informatie uitwisselen, maar noemt het zorgelijk dat niet alle bedrijven hieraan meewerken.
Ook zou er volgens de raad in theorie meer aandacht zijn voor veiligheid bij klanten van tankopslagbedrijven. Maar in de praktijk stellen die bedrijven zich terughoudend op.
De onderzoeksraad vindt daarom dat klanten bedrijven erop moeten wijzen als de veiligheid in het geding is.
Advies
De aanbevelingen die de Onderzoeksraad voor Veiligheid doet in het rapport zijn een advies. Het is nu aan de regering om te beslissen om deze maatregelen worden omgezet in bijvoorbeeld wetgeving.
Reactie Odfjell
Odfjell heeft afgelopen jaren miljoenen geïnvesteerd om technische verbeteringen aan te brengen. Het tankopslagbedrijf ziet het rapport van de onderzoeksraad als bevestiging dat het bedrijf op de goede weg is.
"Odfjell Terminals heeft alle vertrouwen in een veilige en gezonde toekomst en blijft samen met medewerkers en opdrachtgevers werken aan verdere verbetering. Ook in de komende jaren zullen we blijven investeren."