nieuws

Feyenoord City: na tien seizoenen verdubbeling spelersbudget

Artist impression van het beoogde Feyenoord City
Artist impression van het beoogde Feyenoord City
Vanaf het moment dat Feyenoord in het seizoen 2022/2023 speelt in een nieuw stadion, zou de spelersbegroting stapsgewijs omhoog gaan en tien seizoenen later moeten zijn verdubbeld. Dat zeggen de initiatiefnemers van Feyenoord City in beantwoording op enkele vragen op hun nieuwe website.
Feyenoord City is de verzamelnaam van de gebiedsontwikkeling voor Rotterdam Zuid. Het beoogde nieuwe stadion van Feyenoord is daar een belangrijk onderdeel van, al komt er ook een promenade met winkels, cafés, restaurants en attracties, moet de oude Kuip een rol krijgen in het geheel middels o.a. woningbouw en komt er een Stadsboulevard.
Op het huidige niveau rekent Feyenoord op een spelersbegroting van een kleine 20 miljoen euro in het seizoen 2022/2023. Dat zou na uitvoering van het plan van Feyenoord stapsgewijs in tien jaar worden vergroot naar 42 miljoen euro.
Feyenoord rekent hierbij op het meest positieve scenario, wat zij de Eén Feyenoord Case noemen. Er is ook een scenario, de Base Case, die voor de gemeente Rotterdam en financiers de basis voor besluitvorming vormt. Dit is het basisuitgangspunt dat altijd te realiseren moet zijn. De Management Case zit tussen beide scenario's in en gaat uit van meer bezoekers per wedstrijd, die ook nog eens meer besteden aan eten en drinken.
De initiatiefnemers van Feyenoord City hebben antwoord gegeven op enkele vragen die sterk leven bij de achterban van Feyenoord. Hieronder hebben wij drie vragen en de beantwoording overgenomen. Kijk HIER op de website van Feyenoord City voor de originele tekst.

Wat is de meerwaarde van Feyenoord City voor het spelersbudget?

Bij de start van de plannen voor Feyenoord City heeft Feyenoord een aantal randvoorwaarden gesteld voor het spelersbudget. De club heeft expliciet gezegd dat een nieuwe stadionontwikkeling alleen maar zin heeft als de supporters dat terugzien op het veld.
Het spelersbudget moet na realisatie van Feyenoord City tenminste op het niveau liggen van de belangrijkste concurrenten. Hoe hoog het budget van de concurrentie op het moment van opening van het Nieuwe Stadion is, weten we niet. De inschatting is dat het zeker 25 miljoen euro zal bedragen. Dit spelersbudget moet beschikbaar zijn vanaf het eerste jaar dat het nieuwe stadion in gebruik is en het spelersbudget moet in de jaren na de opening verder kunnen groeien.
Vanaf het derde jaar na de opening van het nieuwe stadion moet Feyenoord City voldoen aan de eis om op gelijke hoogte te komen met de concurrentie. In de eerste twee jaar wordt het beoogde minimum van 25 miljoen net niet gehaald. Feyenoord heeft met deze afwijking ingestemd. Vanaf jaar 3 stijgt het spelersbudget verder.
Om zo veel mogelijk zekerheid te krijgen, hebben we alle onderdelen van de verschillende scenario’s laten toetsen door deskundigen. Onder meer Hypercube heeft ernaar gekeken. Zij zeggen onder meer dat het geambieerde sportieve niveau kan worden gerealiseerd indien Feyenoord beschikt over voldoende spelersbudget. De business case moet dit mogelijk maken.

Waarom is niet voor vernieuwbouw gekozen?

Theoretisch is het mogelijk om De Kuip te vernieuwbouwen en daarbij de authenticiteit gedeeltelijk – hoofdzakelijk de tribunes – te behouden. Maar de eisen die Feyenoord stelt aan het stadion zijn hoog. Zowel aan de kwaliteit als de hoeveelheid ruimte. Die eisen hebben vooral betrekking op comfort, logistiek voor de horeca, situering van het zakelijke segment en de (zakelijke én publieke) verblijfsruimtes.
Alle eisen zouden bij vernieuwbouw ingepast moeten worden in de bestaande (basis)constructie. Dat is echter onmogelijk voor allerlei noodzakelijke en gewenste voorzieningen. Denk aan de benodigde commerciële ruimten, de gewenste parkeervoorzieningen en (rol)trappen en liften.
Voor het HNS/VW-project (2011) is een budgetraming opgesteld door Royal Haskoning DHV voor een mogelijke vernieuwbouwvariant. Die raming kwam uit op een budget van 365 miljoen euro (inclusief akoestisch dak, exclusief parkeervoorzieningen).
Vervolgens zijn ten tijde van de verkenners in maart 2014 elf plannen ingediend, door zeven aanbieders, om de Kuip te (ver)nieuwbouwen. De ingediende budgetten liepen uiteen van 83 tot 255 miljoen euro. Die plannen zijn beoordeeld door de verkenners. Het plan van BAM was het meest kansrijk en werd uitgekozen om verder uit te werken. Daarmee bleek uiteindelijk geen rendabele business case haalbaar te zijn.
Bij vernieuwbouw zou De Kuip tijdens de werkzaamheden in gebruik moeten blijven, onder meer voor wedstrijden. Dit levert extra veiligheidsrisico’s op, die zelfs met extra – dure – maatregelen niet geheel weg te nemen zijn. Dit verhoogt de stichtingskosten naar schatting met 10 tot 15 miljoen euro. Deze kosten waren in geen van de plannen volledig opgenomen.
Vernieuwbouw heeft tijdens de werkzaamheden ook een negatief effect op de exploitatie. Daardoor zou Feyenoord – afhankelijk van de duur en fasering van de vernieuwbouw – naar schatting 20 tot 40 miljoen euro aan omzet mislopen. Dat brengt de continuïteit van Feyenoord in direct gevaar. Het houdt namelijk in dat het spelersbudget voor een aantal jaren op een lager niveau zou uitkomen. Het is een reële verwachting dat Feyenoord zich daardoor tijdens die verbouwperiode niet kan handhaven in de top van de eredivisie.

Worden er straks ook concerten gehouden in het Stadion?

De mededelingen in diverse interviews met vertegenwoordigers van Feyenoord (City) waren onduidelijk hierover. Dat hadden we beter moeten doen. Terwijl het antwoord eigenlijk heel simpel is.
In het nieuwe stadion zullen evenementen plaatsvinden. We gaan uit van circa acht evenementen per jaar. Denk bijvoorbeeld aan het huidige MonsterJam, maar ook aan festivals en andere (sport-)evenementen. Ook concerten behoren tot de mogelijkheden. Mits ze vóór 23.00 uur zijn afgelopen. Dat laatste komt doordat het nieuwe stadion geen akoestisch dak krijgt (zo’n dak kan voorkomen dat er geluid lekt naar de omgeving). Er komt wel een dak dat je droog houdt.
De keuze om geen akoestisch dak te plaatsen is een bewuste. De kosten zijn hoog en de opbrengst is beperkt. Zoals architect David Gianotten van OMA al eerder zei: “Dan kun je je geld beter ergens anders in investeren.”