nieuws

'Alternatief voor doorsneepremie complex'

Logo Rijnmond InZaken
Logo Rijnmond InZaken
Het wijzigen van het huidige systeem waarbij jong en oud een gelijke pensioenpremie betalen, de zogeheten doorsneepremie, is complexer dan je zou denken. Daarvoor waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO in een rapport dat de bank vooruitlopend op de aanstaande verkiezingen heeft gepubliceerd.
Om draagvlak te behouden lijkt het volgens ABN AMRO onvermijdelijk dat de doorsneepremie op de schop gaat. Volgens dat systeem betaalt oud en jong bij hetzelfde pensioenfonds dezelfde premie voor dezelfde pensioenopbouw. Vooral jongeren voelen zich daardoor tekort gedaan omdat ze te veel betalen voor de rechten die ze opbouwen. Volgens de bank is een alternatief voor de doorsneepremie echter niet zomaar voorhanden.
Onder meer verhoogt het afschaffen van het huidige systeem de looptijd van de verplichtingen van pensioenfondsen. Die zouden daarmee vatbaarder worden voor renteschommelingen. Die rentegevoeligheid heeft volgens ABN AMRO de laatste jaren juist voor veel problemen gezorgd. Ook brengt een overgang van het ene naar het andere systeem volgens de bank stevige kosten met zich mee. De vraag daarbij is hoe die kosten verdeeld moeten worden over de betrokkenen partijen.
Een herziening van het pensioenstelsel zal volgens de bank de komende regeerperiode vrijwel zeker op de agenda blijven staan. Het kabinet zei in 2015 al van onder meer het huidige premiesysteem af te willen. ABN AMRO benadrukt dat die wens ook terugkomt in de partijprogramma's van VVD, D66, ChristenUnie, SGP en GroenLinks.
Volgens de bank moet niet worden vergeten dat het pensioenstelsel er beter voor staat dan vaak wordt beweerd. Daarbij hopen de economen van ABN AMRO dat eventuele wijzigingen in het stelsel daadwerkelijk verbeteringen zullen brengen.
De bank verwees naar een eerdere waarschuwing van de Sociaal-Economische Raad. Uit ervaringen uit het buitenland blijkt dat veel keuzevrijheid op het gebied van pensioenopbouw over het algemeen leidt tot fors lagere pensioenen, stelde de denktank eerder. ,,Het is te hopen dat deze waarschuwing ter harte wordt genomen", aldus ABN AMRO.