nieuws

Wethouder: schuldsanering Rotterdam moet beter

De Rotterdamse schuldhulpverlening kan beter. "Waar het beter kan, moet het beter", laat de verantwoordelijk wethouder in een schriftelijke reactie weten. Uit een rapport van de Rotterdamse Rekenkamer blijkt dat 27.000 mensen steeds dieper in de schulden raken.
De Rekenkamer bekritiseert de gemeente omdat ze te veel stuurt op zelfredzaamheid van burgers bij het oplossen van schuldproblemen. Volgens de Rekenkamer stapelen de schulden zich alleen maar omdat mensen verdwaald raken in hun problemen en de barrières voor hulp te hoog zijn.
Wethouder Struijvenberg: "Schulden komen veelvuldig voor en belemmeren mensen in hun dagelijks leven. Soms zijn de belemmeringen zo groot dat Rotterdammers er zelf niet meer uitkomen. Dan kan de gemeente ondersteunen bij het vinden van de juiste weg."
Kredietbank
De wethouder ziet het rapport van de Rekenkamer als een ondersteuning voor de ingeslagen weg. Een goede samenwerking tussen betrokken partijen zoals welzijn, wijkteams en de kredietbank is noodzakelijk. "Deze samenwerking kan op veel fronten beter en daarom pakt de gemeente hier de regie op een verbetertraject."
Begin april komt de wethouder met een toelichting op een verbetering van de Rotterdamse schulddienstverlening.
Eigen rol
Ook de coalitiepartijen in de Rotterdamse gemeenteraad vinden dat de schuldhulpverlening beter kan, maar willen ook dat mensen worden aangesproken op hun eigen rol in het oplossen van hun schuldproblemen.
Leefbaar-raadslid Ingeborg Hoogveld: "Je zult het één en ander zelf moeten doen. Je zult zelf je ordners moeten aanschaffen, je zult zelf je post moeten openen en alle formulieren op volgorde moeten leggen. Neemt niet weg dat je daarbij hulp kunt krijgen van welzijn, wijkteams of vrijwilligers. En als daarbij de inzet meer moet zijn, dan gaan we daarvoor zorgen."
Drempels
D66-raadslid Nils Berndsen: "Wat het rapport duidelijk maakt is hoe langer de schulden worden, hoe lastiger het wordt om het op te lossen. Dus meer mensen moeten de weg naar de schuldsanering vinden en als ze die weg hebben gevonden moet die hulp eenvoudiger worden, zodat het geen drempels opwerpt."
PvdA-raadslid Leo Bruijn: "Duidelijk is dat Rotterdammers die het moeilijk hebben extra ondersteuning nodig hebben. Het beleid van dit college om ze het zelf maar uit te laten zoeken is contraproductief. Door op tijd in te grijpen krijgen mensen weer hoop en blijven schulden beheersbaar."