nieuws

Maritiem Museum stopt met scheepswerf

De verlieslijdende scheepshelling Koningspoort in de Oude Haven in Rotterdam wordt overgedragen aan de gemeente Rotterdam. De directie van het Maritiem Museum is er naar eigen zeggen niet in geslaagd de scheepswerf tot een succes te maken.
Bij de Koningspoort kunnen eigenaren van historische schepen op authentieke wijze hun schip restaureren. De scheepshelling maakt sinds de fusie met het Havenmuseum, begin 2015, onderdeel uit van het Maritiem Museum.
Voor de Cultuurplanperiode 2017-2020 heeft de Rotterdamse gemeenteraad besloten de subsidie te bevriezen op het niveau van 2013. Dit was tegen het advies in van de Raad van Cultuur, om de subsidie van het Maritiem Museum met een kwart miljoen te verhogen.
"De kosten van het museum zijn sindsdien echter aanzienlijk gestegen, zoals salariskosten en het onderhoud van schepen en kranen", aldus het museum in een persbericht.
De directie ziet daarom geen andere keuze dan de helling per 1 mei over te dragen aan de gemeente Rotterdam. De overdracht is een "pijnlijk maar onvermijdelijk besluit, maar het exploiteren van een scheepshelling behoort ook niet tot de core business van het museum".
Het is nog niet bekend wat de gemeente gaat doen met de werf.