nieuws

Zorgen over betaalbaar en beschikbaar spoor

TreinMaasvlakte
TreinMaasvlakte
Goederen- en personenvervoerders maken zich zorgen over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van het spoor. Zij vinden onder meer dat zij te veel moeten betalen voor het gebruik van het spoor. Ook zou de capaciteit van het spoor te wensen overlaten, onder meer doordat spoorwegbeheerder ProRail op veel plekken onderhoud pleegt.
Dat blijkt uit gegevens die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft verzameld. De toezichthouder wil weten of de geuite zorgen terecht zijn en gaat dit jaar nader onderzoek doen naar de manier waarop ProRail omgaat met de beschikbare capaciteit op het spoor. Ook gaat de ACM na of de tarieven die ProRail hanteert voor het gebruik van het spoor op een juiste wijze worden berekend.
De druk op het spoornet neemt almaar toe. De afgelopen twee jaar nam het aantal treinkilometers in het personenvervoer met 1,5 procent toe tot 147 miljoen kilometer. Bij het goederenvervoer was de stijging in die periode 10 procent tot 11 miljoen kilometer in 2016.