nieuws

Advies: Vijfheerenlanden naar Utrecht

De nieuwe fusiegemeente Vijfheerenlanden met Zederik, Vianen en Leerdam moet bij de provincie Utrecht horen. Dat is het advies van het Utrechtse provinciebestuur. Als ook de provinciale staten akkoord gaan, gaat het advies naar de minister en de Tweede Kamer.
In Leerdam en Vianen was er wel draagvlak voor een overstap naar Utrecht. In Zederik was dat draagvlak er niet. Ondanks ruim 300 bezwaren is de gemeenteraad van Zederik uiteindelijk overstag gegaan.
Ook de provincie Zuid-Holland en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid dienden zienswijzen in. Die hebben niet geleid tot grote veranderingen.
Zuid-Holland is tegen een overgang van Vijfheerenlanden naar Utrecht. De provincie vindt " dat de nieuwe gemeente een onlosmakelijk deel uitmaakt van Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en dus van Zuid-Holland."
Als Vijfheerenlanden inderdaad naar Utrecht zou gaan, raakt de regio Zuid-Holland Zuid in één keer bijna 35.000 inwoners kwijt.