nieuws

ExxonMobil wacht boete na ontsnapping zwaveldioxide

ExxonMobil moet een boete van 10.000 euro betalen als er nog een keer iets misgaat met de zwaveltank op het terrein in de Botlek. Op zondagmorgen 15 januari ontsnapte een kleine hoeveelheid van de stof. Negen mensen kregen last van ogen en luchtwegen.
De Milieudienst Rijnmond legde ExxonMobil een dwangsom van maximaal 30.000 euro op. Per overtreding van de regels wordt 10.000 euro geïnd. Het bedrijf kan nog bezwaar aantekenen.
ExxonMobil neemt maatregelen om herhaling te voorkomen.
Als tijdelijke maatregel krijgt de tank met zwavel een stoominjectie, waardoor het zuurstofgehalte in de tank laag blijft en het zwavel niet oxideert. Daarnaast worden permanente aanpassingen aan de tank voorbereid.