nieuws

Elf incidenten rond asielzoekerscentrum Beverwaard

De politie heeft het afgelopen jaar elf keer te maken gehad met incidenten rond het asielzoekerscentrum (azc) in de Beverwaard. In bijna de helft van de gevallen ging het om acties die gericht waren tegen het centrum, zoals het spuiten van leuzen.
Dat schrijven burgemeester en wethouders aan de Rotterdamse gemeenteraad. Leefbaar Rotterdam had om het overzicht gevraagd.
Drie keer waren bewoners van het azc betrokken bij winkeldiefstallen en twee keer ging het op het centrum zelf mis. Er was een vechtpartij en geluidsoverlast.
Een keer heeft het Centraal orgaan opvang Asielzoekers een bewoner voor twee weken een toegangsverbod op het terrein gegeven. Waarom dat gebeurde, is niet bekendgemaakt.
De locatie aan de Edo Bergsemaweg ging vorig jaar open, na behoorlijk wat protesten uit de buurt. De helft van de ruim vierhonderd bewoners komt uit Syrië. Enkele tientallen vrijwilligers zetten zich in voor de bewoners.
Buurtbewoner Martin Dijkhuizen was destijds een van de oprichters van de actiegroep "Beverwaard zegt NEE". Hij erkent dat de overlast erg is meegevallen: "Maar het zijn dan ook veel minder mensen dat die 600 die waren aangekondigd. En het zijn grotendeels statushouders en gezinnen, en dat maakt het ook anders."
Dijkhuizen is nog altijd van mening dat de communicatie vanuit de gemeente slecht is verlopen."Daarom waren mensen zo boos, omdat veel te weinig mensen geinformeerd waren. Als ze vantevoren goed met ons hadden overlegd, had die ellende tijdens die informatiebijeenkomt voorkomen kunnen worden."