nieuws

'Allochtone jongere voelt zich meer Rotterdammer dan Nederlander'

Allochtone scholieren in Rotterdam identificeren zich vaak meer met de stad dan klasgenoten met een Nederlandse achtergrond. Dat blijkt uit een enquête en meerdere onderzoeken, zegt socioloog Iliass El Hadioui van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Volgens El Hadioui voelen leerlingen met een migratieachtergrond zich weliswaar erg Rotterdams, maar vaak een stuk minder Nederlands. "Vraag je ze naar hun Nederlanderschap, dan keert het beeld zich radicaal", stelt de socioloog.
El Hadioui reageert op de onrust die recentelijk ontstond in de Turkse gemeenschap in Rotterdam. Die spanningen escaleerden toen Turkse ministers werden geweerd uit de stad. Dat leidde tot rellen waarbij de politie hard moest optreden.

Mes op de keel

Het riep de vraag op hoe Nederlands sommige Turkse jongeren zich nog voelen. El Hadioui: ''Het loopt vast als een samenleving in publiek debat vraagt: 'met het mes op de keel, ben je Turk of Nederlander?'''
"We hebben gezorgd met z'n allen dat we denken in termen van: het moet één van de twee zijn", vervolgt de wetenschapper. Juist de lokale identiteiten, zoals Rotterdammer of Amsterdammer, zijn volgens hem geen probleem.
Turks-Nederlandse jongeren in de stad voelen zich dus wel degelijk Rotterdammer, concludeert El Hadioui. Ook in bijvoorbeeld Amsterdam identificeren jongeren met een migratieachtergrond zich volgens hem met de stad.

Andere koek

"Nederlanderschap, dat is echt andere koek", voegt hij daaraan toe. El Hadioui omschrijft Rotterdam, waar bijna tweehonderd nationaliteiten leven, als een 'sociaal laboratorium': ontwikkelingen in de stad volgen tien tot twintig jaar later in andere delen van Nederland.
Zo kwam Pim Fortuyn op in Rotterdam en ging het succes van Nida in de stad vooraf aan de electorale doorbraak van DENK. "En op voetbalniveau gaat het ook gebeuren", grapt hij. Rotterdam heeft dus een politieke en sociale voortrekkersrol.
Die conclusie is volgens hem goed nieuws voor de rest van Nederland, want Rotterdam doet het helemaal niet slecht. Veel MBO-leerlingen in de stad zitten volgens de socioloog 'met heel de Verenigde Naties in de klas en zijn daar mentaal niet eens mee bezig'.