nieuws

Wanneer is er sprake van stiefouders of pleegouders?

Norman vraagt ons via Facebook:
Wanneer is er sprake van stiefouders of pleegouders? Naar mijn mening ben je stiefouder wanneer beide ouders van het kind zijn overleden en pleegouder wanneer je een kind adopteert (ouders zijn dus nog in leven).

Antwoord:

Juridisch gezien, ben je stiefouder als je trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat met de vader of moeder van een kind dat bij hem of haar ingeschreven staat.
Een pleegouder heeft (meestal) geen bloedband en is vaak tijdelijk een ouder.
Wanneer er sprake is van adoptie wordt de term adoptie-ouder gebruikt.
Zowel voor stief-, pleeg- als adoptie-ouder geldt dat de biologische ouder(s) nog in leven of overleden kunnen zijn.

Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag het de Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.