nieuws

Erop of eronder voor Feyenoord City

Krijgt Rotterdam-Zuid een nieuw voetbalstadion? Op 20 april is het 'go-moment', want dan spreekt de gemeenteraad zich officieel uit over de komst van een sporticoon aan de Maas.
Het Rotterdams college heeft de afspraken voor een miljoeneninvestering met Feyenoord aangescherpt en hoopt daarmee de gemeenteraad over de streep te trekken.
De plannen voor Feyenoord City gaan over een nieuw stadion, de herontwikkeling van de Kuip en de aanpak van het gebied eromheen. Wethouder Adriaan Visser: "Het is een gigantisch plan en dat gaat tien, twintig, dertig jaar duren voordat we helemaal klaar zijn. Maar nu is het moment om te besluiten over een nieuw stadion."

Ruimte maken

Voor Feyenoord City gaat het gebied van de huidige Kuip tot aan de rivierkant waar het nieuwe stadion moet verrijzen, volledig op de schop. Tientallen bedrijven, een bouwmarkt en twee pompstations zullen moeten vertrekken.
"We moeten de ruimte vrijmaken voor dat nieuwe stadion. We zijn in gesprek met de bedrijven om een nieuwe locatie voor ze te vinden om die grond daadwerkelijk beschikbaar te krijgen", aldus Visser.
Het prijskaartje van het nieuwe stadion aan de Maas is ruim 365 miljoen euro. De gemeente wil 135 miljoen euro investeren in het stadion en het gebied: 60 miljoen voor de aankoop van grond, 40 miljoen aandelen in Feyenoord en 35 miljoen euro voor infrastructuur. De rest moet komen van investeerders.

Beste plan

Volgens de wethouder is dit het beste plan, omdat het een integraal plan is: "Het is een plan voor Zuid met werkgelegenheid, participatie en onderwijs. Ook wordt op deze manier de huidige Kuip gerenoveerd en hergebruikt. En het is het beste plan omdat we een prachtig nieuw stadion op een unieke locatie krijgen."
Al tien jaar zijn er plannen voor een nieuw stadion en iedere keer struikelen die vanwege de financiën, risico's en het dilemma: renovatie of nieuwbouw. Ook nu zijn er twijfels. Twijfels of er wel investeerders gevonden worden, over de mogelijke verkeerschaos als 60.000 supporters naar het stadion komen, over de herontwikkeling van de Kuip en of Feyenoord wel voldoende investeert in voetbaltalent om een stadion vol te krijgen.

Oplossingen

Wethouder Visser: "Met goede investeringen is het vraagstuk van de mobiliteit oplosbaar. Naast de gemeentelijke investering is er nog heel veel ander geld nodig en dat moet Feyenoord doen. Zij moeten ook geld opzij zetten om de Kuip daadwerkelijk te gaan renoveren. Er zijn nog meer harde randvoorwaarden en anders krijgt Feyenoord onze bijdrage niet."
Eén ding is zeker: de Kuip voldoet niet meer. Niet aan de voetbalambities van Feyenoord, niet als stadion voor internationale wedstrijden en niet als plek voor grote popconcerten. Het is erop of eronder.

Nog een paar weken

Wethouder Visser: "Achter de schermen gebeurt er veel en is er intensief contact met Feyenoord. De club zal aan de bak moeten om de bereikbaarheid van het nieuwe stadion aan te pakken. Ik ben hoopvol dat we een hele brede coalitie krijgen voor een nieuwe Kuip, veel breder dan de huidige coalitie."
Deze week bespreekt de gemeenteraad de plannen voor Feyenoord City in klein verband en op 20 april de stemming in de raad.