nieuws

Rotterdam trekt aan oude bomen

De gemeente Rotterdam probeert met trekproeven uit te zoeken of oude bomen nog wel stevig staan. Op die manier moet voorkomen worden dat als ze straks volledig in blad staan bij een storm op auto's of huizen vallen.
Medewerkers van de dienst Stadsbeheer zijn maandag bezig op de grens tussen de wijken Hillegersberg en Schiebroek. Bij Volkstuinvereniging Ons Genoegen staan enkele beuken die meer dan honderd jaar oud zijn.
Rotterdam is zuinig op de oude bomen. Er zijn er niet zoveel van in de stad. Alleen in het park aan de Westzeedijk, het Koningin Emmaplein en op enkele landgoederen staan er een paar.
Aan de voet van een van de beuken is een reuzenzwam gezien. Dat kan duiden op wortelrot, zegt bomendeskundige Ronald Loch. Om te kijken of de boom nog stabiel genoeg is, wordt een kabel om de boom gelegd en vast gemaakt aan een auto.
Geheel computergestuurd wordt de boom twee keer belast. "Er staat wel twee ton kracht op", zegt Loch.
De beuk slaat zes graden uit. "Dat is normaal", zegt Loch tevreden. Een boom moet bij een storm kunnen meebewegen.
In Rotterdam staan 40.000 bomen. Die worden zoveel mogelijk jaarlijks gecontroleerd. Slechts bij een klein deel ervan is direct duidelijk dat ze rot zijn. Voor twijfelgevallen heeft Rotterdam dus een trekproef bedacht.