BOMENKAP

Illegale bomenkap? Gemeente denkt van niet, Schiedammers vinden het 'gelul'

Ed Gloudi wijst waar de bomen stonden
Ed Gloudi wijst waar de bomen stonden © SCHIE
In Schiedam is grote ophef ontstaan over de kap van zes bomen. Volgens Stichting Bomenridders is dat illegaal gebeurd, maar de gemeente stelt dat er geen kapvergunning nodig was. Het gaat om bomen in een tuin van de Nieuwe Haven, die doorloopt tot naar de Warande in Schiedam.
Volgens de stichting die zich inzet voor het groen in Schiedam was slechts voor twee van de acht gekapte bomen een vergunning aangevraagd. Voordat de kap een feit werd, is in december 2021 een delegatie van De Bomenridders met een gemeenteambtenaar gaan kijken in de tuin. “Die stelde vast dat er meer vergunningplichtige bomen in de tuin stonden dan alleen de twee bomen waar vergunning voor was aangevraagd”, zegt Ed Gloudi namens de stichting.

30 cm dik

Een kapvergunning is nodig als een boom op 1 meter 30 hoogte een dikte heeft van 30 cm. Waar de gemeente stelt dat er geen kapvergunning nodig was voor de gekapte bomen, denken de Bomenridders daar anders over. Dat doen zij op basis van gemaakte foto’s van de overgebleven stronken kort na de kap. “Daarop zie je dat de stronken tussen de 35 en 40 centimeter zijn.”

Foto's geen bewijs

Eind april dienden de Bomenridders het handhavingsverzoek in bij de gemeente, half juli wordt de inspectie uitgevoerd door de gemeente. De stompen waren toen al weggehaald. En de gemeente stelt dat de foto’s geen bewijs leveren dat de bomen op 1 meter 30 hoogte minimaal 30 centimeter dik waren. “Het is, plat gezegd, gelul’, zegt Gloudi. “Een boom is geen trapezium of kegel”, aldus Gloudi, wijzend naar een van de bomen die nog overeind staan in de tuin.
De gekapte bomen zijn breder dan 30 cm volgens de Bomenridders en daarom was volgens hen wél een vergunning nodig
De gekapte bomen zijn breder dan 30 cm volgens de Bomenridders en daarom was volgens hen wél een vergunning nodig © Stichting Bomenridders Schiedam

Renovatie en appartementen

De gemeente en ontwikkelaar A.G.E. Vastgoed zet zich in om het pand en het bijbehorende perceel te ontwikkelen tot een geschikte woonlocatie. Het monumentale pand moet gerestaureerd worden, al werd daar iets te voortvarend mee aan de slag gegaan. De bouw werd stopgezet en mag pas verdergaan na een herstelplan van de ontwikkelaar.
Aan de andere kant van het perceel, Warande 190, moet een appartementencomplex verrijzen. In totaal worden er zeven appartementwoningen gerealiseerd onder de naam Wenneker Estate. De bomen in de tuin moeten wijken om de realisatie van het appartementencomplex mogelijk te maken.
Ontwikkelaar A.G.E. Vastgoed zegt dat ze zich hebben gehouden aan de bomenverordening van de gemeente Schiedam en stelt dat er een kapvergunning was voor de bomen waar dat voor gold. De Bomenridders zijn van plan om nog een officieel bezwaar in te dienen.