nieuws

Laurens niet meer onder toezicht inspectie

Zorginstelling Laurens staat niet langer onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Volgens de inspectie gaat het inmiddels zoveel beter dat er weer structureel goede en veilige zorg wordt geleverd.
De zorg van Laurens aan duizenden Rotterdamse ouderen werd in juli 2016 beoordeeld
.
Interim-bestuursvoorzitter Vincent Maas noemt het nieuws een opluchting. Maas werd in april aangesteld om orde op zaken te stellen. "Zeker voor onze medewerkers die direct in de zorg werken is dit belangrijk. Als je onder toezicht komt, voelt dat alsof je je werk ineens niet goed genoeg meer doet. Een soort strafbankje."

Ziekteverzuim

De inspectie ziet dat de genomen verbetermaatregelen hun vruchten afwerpen. Maas zette in op het terugdringen van het torenhoge ziekteverzuim. Verder nam hij bezuinigingsmaatregelen bij ondersteunende diensten om meer zorgpersoneel te kunnen inzetten. Dat resulteerde volgens de inspectie in betere zorg voor de cliënten.
Zorgen voor de toekomst zijn er nog steeds. Maas: "Het is een hele klus om deze stijgende lijn vast te houden. We hebben nog honderden vacatures openstaan die we niet vervuld krijgen." Verder is het ziekteverzuim binnen Laurens nog steeds te hoog.
Financieel staat Laurens er na een reeks maatregelen sterker voor. Na grote verliezen in de afgelopen jaren verwacht Laurens dit jaar weer zwarte cijfers te schrijven. Toch is ook op financieel terrein nog het nodige te doen, stelt bestuurder Maas.

Reorganisatie

Het is lange tijd roerig geweest bij Laurens. Het personeel kwam in opstand omdat ze zich onderbezet voelde. Een reorganisatie hakte erin. De financiële verliezen waren torenhoog en in de top vonden meerdere wisselingen plaats.
Met een aantal maatregelen hoopt Maas structureel een stabielere organisatie te creëren. Zo stapt Laurens af van een model met zelfsturende teams. "We werken weer met leidinggevenden die een goede opleiding krijgen en staan voor kwalitatieve zorg en enthousiasme."
Maandag werd duidelijk dat het bij ook bij zorgaanbieder Humanitas beter gaat. In juli vorig jaar tikte de inspectie Humanitas nog op de vingers omdat er veel mis was in verpleeghuizen. Daardoor zouden er risico's zijn op onverantwoorde zorg.