DROOGTE

Droogte en zout bedreigen Hollandsche IJssel; hoogheemraadschap treft maatregelen

Ook de IJssel kampt met laag en zout water
Ook de IJssel kampt met laag en zout water © Rick Huijzer
Er breken spannende weken aan voor de waterbeheerders in onze regio. De afvoer van rivieren zal namelijk nog verder dalen als er geen regen gaat vallen in Nederland, Duitsland en Zwitserland. En dat is precies de weersverwachting. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard wil voorkomen dat de waterstanden in onze regio te ver dalen. Dit zou gevaarlijk zijn voor onze waterkeringen en de waterkwaliteit van onze rivieren.
Het hoogheemraadschap moest al in actie komen door de lage waterstand en de verzilting in de Maas, maar moet nu ook maatregelen nemen voor de Hollandsche IJssel, zo meldt Marco Vroege van het schap bij onze mediapartner Radio Capelle. De Hollandsche IJssel, waar Capelle 'aan den IJssel' aan ligt, kent op dit moment een zodanig lage rivierafvoer, dat het zout vanuit de zee steeds verder de IJssel oprukt. Om de sloten in onder meer Capelle op peil te houden is water uit de IJssel nodig, maar dat moet niet te zout zijn.

Achter de schermen

"Wij willen niet te zout water in de sloten, want dat is slecht voor het waterleven en de landbouw. Wij proberen nu het water zo te sturen dat we het zout kunnen tegenhouden". Het Hoogheemraadschap laat daarom water vanuit de Lek in, omdat de Lek minder snel zout wordt. "Al het overbodige water pompt het Hoogheemraadschap in het noorden van de Krimpenerwaard weer de Hollandsche IJssel in. Als inwoner van Capelle zie je er helemaal niks van, maar achter de schermen gebeurt er heel veel".
Nederland is een delta, waar rivieren uiteindelijk de zee instromen. Als de rivierafvoeren laag zijn, kan het dagelijks getij ervoor zorgen dat zout zeewater verder landinwaarts komt. Als het zoute water nog meer stroomopwaarts trekt, kan en zal ook de Hollandsche IJssel snel verzilten. De Hollandsche IJssel voert in een normale situatie weinig water af. Het getij beweegt er namelijk heen en weer vanwege de verbinding met de zee.

Ook dijken bewaken

Marco Vroege: "Wij zorgen voor het oppervlaktewater in alle sloten, singels en plassen. Daar zorgen we ervoor dat er niet te veel, maar ook niet te weinig water in staat. Dit doen we met gemalen, door water weg te pompen als er te veel water staat, of juist water in te laden, van hoog naar laag, als er te weinig water is. Dat laatste is vooral deze zomer het geval. We proberen de waterstromen zo te sturen dat het waterkwaliteit optimaal is voor vissen en waterplanten."
Naast waterkwaliteit valt ook dijken bewaken onder verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap. Zeker in dit lage deel van Nederland enorm belangrijk. "We moeten juist nu zorgen dat er voldoende water staat tegen de dijken. Anders worden ze te droog en ontstaat er scheurvorming. Als we dit niet goed in de gaten houden, kunnen er lekkages ontstaan en in het ergste geval kan het leiden tot een dijkdoorbraak".

Problemen met scheepvaart

Het waterpeil van De Hollandsche IJssel is door de directe verbinding met zee gelijk aan het zeeniveau, waardoor de scheepvaart geen hinder ondervindt. "Maar als je meer naar het oosten van het land gaat, zullen er meer problemen ontstaan met de waterstand, omdat grote rivieren daar achter stuwen zitten en het water daar behoorlijk zakt. Vooral daar is er dus een probleem met de scheepvaart en varen sommige schepen met halve ladingen, of kunnen veerponten niet meer varen", aldus Vroege.

Mag ik de tuin nog sproeien?

De lage waterstanden betekenen ook dat we zuinig aan moeten doen met het drinkwater. Dit heeft twee redenen, volgens Vroege: "Er is landelijk een zoetwatertekort. Het betekent niet dat de drinkwaterlevering in acuut gevaar is, maar je moet er wel bewust van zijn dat je niet voor alles goed water hoeft te gebruiken. Is het echt nodig om iedere dag mijn gazon te sproeien? Een beetje geel gras is ook niet verkeerd in deze tijd van het jaar".
Het hoogheemraadschap verwacht dat we tot ver in september te maken zullen hebben met lage rivierwaterstanden en "slimme keuzes moeten maken" om de zouttoevoer vanuit zee terug te dringen.
BRON: mediapartner Radio Capelle