nieuws

Kalknacht Brielle rustig verlopen

De Kalknacht in Brielle is rustig verlopen. In de nacht naar 1 april worden er altijd leuzen op ramen gekalkt. Soms gaat dat gepaard met ongeregeldheden, maar dit keer niet.
De Kalknacht is een traditie sinds 1 april 1572. Toen verjoegen de watergeuzen de Spanjaarden onder leiding van de hertog van Alva uit wat toen nog Den Briel heette. Dat gebeurde in de Tachtigjarige oorlog.
Zaterdag worden veel mensen verwacht op de Brielse 1-aprilfeesten.