nieuws

Provincie: geen carbidschieten meer bij Rockanje

Als het aan de provincie ligt, is het afgelopen met het carbidschieten bij Rockanje. De provincie Zuid-Holland heeft Milieudienst Rijnmond DCMR gevraagd de doorlopende ontheffing van het evenement binnen een week in te trekken. De Vereniging Verontruste Burgers van Voorne (VVBV) is tegen carbidschieten op Oudjaarsdag omdat het de rust verstoort in twee natuurgebieden. Dieren in bijvoorbeeld het stiltegebied Voorne's Duin zouden last hebben van de knaltraditie.
Begin december werd er nog wel een vergunning verleend voor het carbidschieten. De VVBV stapte daarop naar de rechter, maar kreeg geen gelijk. Daarop tekende de vereniging officieel bezwaar aan bij de provincie tegen het besluit om de vergunning te verlenen.
De gemeente Westvoorne heeft laten weten nog voor de zomer een besluit te willen nemen over het carbidschieten. Als dit besluit van de gemeente leidt tot een hernieuwd verzoek om ontheffing op een locatie binnen een stiltegebied of natuurgebied, dan zal de provincie daar een nieuw besluit over nemen.
De Stichting Evenementen Westvoorne, die het carbidschieten organiseert, wil niet reageren. Dit door een bodemprocedure tegen de gemeente die is aangespannen door de VVBV. De stichting wil eerst afwachten wat daar uit komt.