nieuws

'Werkdruk basisschoolleerkrachten hoog door administratie'

Schoolbord, krijt en een bordenwisser (archieffoto)
Schoolbord, krijt en een bordenwisser (archieffoto)
Niet de grote klassen of de lastige kinderen veroorzaken de werkdruk in het basisonderwijs. Het is vooral de verplichting om alles vast te leggen en te documenteren, blijkt uit een onderzoek van de NOS en de regionale omroepen.
Het onderzoek is gedaan onder bijna zevenhonderd leerkrachten die wilden vertellen over de werkdruk die zij ervaren. Ze konden kiezen uit zestien oorzaken. Volgens veel docenten gaat het allang niet meer om het lesgeven, maar is het belangrijkste dat de boekhouding klopt.

Dossiers

Zo'n 36 procent noemt het administratieve werk de belangrijkste reden van de werkdruk. Nog eens 29 procent noemt het bijhouden van dossiers en leerlingvolgsystemen als tweede of derde oorzaak.
Andere oorzaken worden opvallend minder vaak genoemd. Te veel leerlingen met gedragsproblemen is voor 15 procent van de leerkrachten de belangrijkste oorzaak van de hoge werkdruk. Te grote klassen is voor 13 procent de voornaamste reden.
Ook in de regio Rijnmond is dit beeld te zien. De oorzaak leggen de leerkrachten niet bij één specifieke boosdoener. Naast de politiek en directies noemen ze ook zichzelf, "omdat we doorgaan".
Werkstress lijkt weinig te maken te hebben met de leeftijd en ervaring die mensen hebben. Mensen die meer dan dertig jaar in dienst zijn ervaren de werkdruk en de administratieve belasting als net zo'n groot probleem als mensen die pas begonnen zijn.

Oplossingen


De Algemene Onderwijsbond AOb heeft eerder een eigen onderzoek gedaan naar werkdruk. Volgens de vakbond is het belangrijkste dat de klassen kleiner worden. Met minder leerlingen is er immers ook minder te administreren. Ook 'meer handen in de klas' kan helpen: een onderwijsassistent kan een deel van de administratie op zich nemen.
De PO-Raad, de organisatie van werkgevers in het basisonderwijs, vindt dat er vooral veel geld bij moet. In een reactie schrijft de PO-Raad: "De kosten liggen miljoenen euro's hoger dan de inkomsten. De overheid wil voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Dat is funest voor het onderwijs, de leerkracht en de leerling."
Dat geld is nodig voor meer handen in de klas en voor investeringen in de ICT. Digitale leermiddelen kunnen leerkrachten flink ontlasten. Digitale administratiesystemen moeten beter op elkaar worden aangesloten.

Staatssecretaris

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) zegt in een reactie dat "niemand juf of meester is geworden om formulieren in te vullen". "Te veel administratie doet afbreuk aan het werkplezier en draagt bij aan hoge werkdruk in het onderwijs."
Volgens Dekker ligt de ervaren werkdruk niet alleen bij wat vanuit 'Den Haag' wordt opgelegd. Veel is ook te wijten aan administratieregels van scholen zelf.
Vanuit het ministerie worden volgens Dekker overbodige regels geschrapt en gaat men met de vakbonden en onderwijskoepels de interne regeldruk binnen scholen tegen.

Nieuw kabinet

In de formatie van het nieuwe kabinet zal ook de situatie in het onderwijs op tafel komen. De betrokken politieke partijen sturen aan op kleinere klassen, individuele aandacht en misschien een hoger salaris.
Allemaal belangrijk, maar het valt in het niet bij de belasting die basisschooldocenten ervaren door de administratie, zo blijkt uit de enquête.