nieuws

'Hulpinstanties lieten verwaarloosd kind aan lot over'

Hulpverlenende instanties hebben een verwaarloosd 3-jarig meisje uit Rotterdam-Schiebroek onvoldoende hulp geboden. Hierdoor was de veiligheid van het kind gedurende anderhalf jaar (2014-2016) mogelijk in gevaar.
Dat is de conclusie van de Inspectie Jeugdzorg, Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie na onderzoek. Het belang van het meisje stond tijdens de behandeling niet centraal, concluderen de onderzoekers.
Ook brachten geen van de betrokken instanties in kaart wat voor risico's het meisje liep. De informatie die ze wel hadden, werd onvoldoende gedeeld.

Uit huis

De politie vond het meisje in maart 2016 in het huis van haar moeder. Ze was ernstig verwaarloosd en de moeder was verward.
Het meisje is inmiddels uit huis geplaatst en zit in een pleeggezin. De moeder is strafrechtelijk vervolgd voor de verwaarlozing.

Geen actie

Opmerkelijk is dat het kind en haar moeder al bij meerdere instanties in beeld waren, maar dat er nog geen actie was ondernomen.
Bovendien waren de Raad voor de Kinderbescherming, het Centrum voor Jeugd en Gezin en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond betrokken bij eerdere calamiteiten. Dat heeft niet geleid tot verbeteringen, zeggen de onderzoekers. Zij maken zich dan ook zorgen over of de instanties leren van hun fouten.

Verbeteren

Toch krijgen de organisaties nog een kans van de inspecties. Binnen drie maanden moeten de instanties concrete maatregelen nemen om zaken op orde te brengen.
Wethouder Hugo de Jonge zegt geschrokken te zijn.