nieuws

Veel kieviten in Polder Noord-Kethel

In Polder Noord-Kethel is het aantal weidevogels enorm toegenomen. Het is het gevolg van een succesvol samenwerkingsverband tussen boeren en Natuurmonumenten.
Boswachter Martijn van Schie van Natuurmonumenten: ''Er zijn nu zelfs meer kieviten dan in het relatief goede weidevogeljaar 1979 (86 ten opzichte van 57)! En ook de grutto's zijn bijna weer op dit niveau. (49 ten opzichte van 54).''
Volgens Van Schie worden graslanden in Nederland meestal ontzettend intensief gebruikt door landbouwbedrijven. Weidevogels vliegen dan liever een blokje om naar een gunstiger gebied.
''Het water wordt weggehaald om het gras heel hard te laten groeien. En omdat het gras heel hard groeit , wordt er te vroeg gemaaid.''
In Polder Noord-Kethel is Natuurmonumenten eigenaar van de grond en dat heeft volgens de boswachter effect: ''We verpachten hier wel de grond aan boeren, maar we maken de graslanden zo dat ze perfect zijn voor de weidevogels. Het moet niet te droog zijn en er moeten bloemen in staan.''