nieuws

Mag een huisarts een diagnose voor zichzelf stellen?

Roberto vroeg via de chatroom:
Als een huisarts zelf ziek is, mag hij of zij dan zijn eigen diagnose stellen, of moet daarvoor een collega worden geraadpleegd? En hoe gaat het dan met het voorschrijven van de eventuele medicijnen?

Antwoord:

Volgens de wet BIG (Wet op de

B

eroepen in de

I

ndividuele

G

ezondheidszorg) mogen artsen, tandartsen en verloskundigen zelfstandig recepten uitschrijven zolang zij in het BIG-register staan ingeschreven.
Artsen zijn op basis van de Wet BIG bevoegd alle beschikbare medicatie voor te schrijven mits zij bekwaam zijn. Bekwaam zijn houdt in dat zij over de noodzakelijke deskundigheid ten aanzien van het geneesmiddel beschikken.
Een arts kan dus medicatie voor zichzelf voorschrijven, maar in de vakliteratuur wordt aangeraden terughoudend te zijn met het voorschrijven voor eigen gebruik of voor bv. familie, maar het gebeurt geregeld zo heeft een enquète onder artsen in opleiding uitgewezen.

Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag het de Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of filmpje via WhatsApp ons of Mail: nieuws@rijnmond.nl