nieuws

Moet een marktkoop man verplicht aanwezig zijn bij zijn kraam?

Kaasboer markt Hardinxveld
Kaasboer markt Hardinxveld
Bertus Warbie wilde graag het volgende weten:
Moet een marktkoop man verplicht aanwezig zijn bij zijn kraam, of dat hij het ook aan anderen mag overlaten?

Antwoord:

Een marktkoopman mag zijn kraam aan een ander overlaten. In het marktreglement van de Gemeente Rotterdam staat het volgende:
Artikel 17 Bedrijfsleiderschap
1. Het college kan de vaste plaatshouder op een daartoe strekkend
schriftelijk verzoek toestemming verlenen om maximaal drie natuurlijke
personen, die geen actieve marktrechten op de Rotterdamse markten
mogen hebben, aan te wijzen als bedrijfsleider, die hem bij de
uitoefening van de markthandel bij voortduring bijstaan dan wel, bij
afwezigheid van de vaste plaatshouder, voor rekening en risico van de
vaste plaatshouder diens markt verplichtingen nakomen.

Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag het de Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.