nieuws

'Cito-toets is toch een beetje mosterd na de maaltijd'

Vroeger was het de belangrijkste test uit de schoolcarrière van een basisschoolleerling: de Cito-toets. Maar omdat het advies van de docent nu zwaarder weegt, is het inmiddels 'een beetje mosterd na de maaltijd geworden', zegt Fred Otte van de Meester Eeuwout Basisschool in Brielle.
De komende dagen staat de eindtoets weer op het programma voor achtstegroepers.
''De leerlingen zijn half maart al aangemeld op de scholen. Ze moeten nu laten zien dat het advies wat wij hebben gegeven, ook een beetje klopt.''
Otte benadrukt dat het advies door de eindtoets alleen nog wat hoger kan uitvallen. ''Als de uitslag lager uitvalt, blijft het advies van de school leidend. Haalt een kind een advies wat hoger is, dan moet je als school het advies heroverwegen.''

Andere eindtoets


Overigens doen steeds minder basisschoolleerlingen mee aan de Cito-toets. Scholen mogen namelijk ook voor andere eindtoetsen kiezen.
Deze maand buigen zich volgens de Algemene Onderwijsbond in heel Nederland ongeveer 107.000 leerlingen zich over de Cito-toets. Dat is 60 procent van het totale aantal achtstegroepers. Twee jaar geleden maakte nog 86 procent van hen de Cito-toets..
De zogenoemde IEP Eindtoets en de ROUTE 8-toets worden inmiddels volgens de bond steeds vaker aan de scholieren voorgelegd.
Het aantal leerlingen dat aan de IEP-toets moet, is vergeleken met 2015 verzesvoudigd