nieuws

LIVEBLOG teruglezen: Raadsenquête miljoenenfraude Waterfront - Henk de Kok

Het voormalige Waterfrontpand
Het voormalige Waterfrontpand
Een raadsenquête moet opheldering geven hoe de gemeente Rotterdam zich vijf jaar lang voor 7,5 miljoen euro kon laten oplichten. De komende twee weken worden in totaal zestien ambtenaren en politici gehoord.
Vader en zoon Kan betaalden vijf jaar lang geen huur, maar declareerden wel voor miljoenen euro's aan niet-uitgevoerde verbouwingen. De openbare verhoren worden ook live uitgezonden.
De eerste getuige is Henk de Kok. Hij is teamleider bij de afdeling Vastgoed van de dienst Stadsontwikkeling. Naar verluidt is hij de interne klokkenluider die de miljoenenfraude aan het rollen bracht. Halverwege 2015 trok hij aan de bel bij een factuur waartoe niemand binnen de gemeente opdracht had gegeven.
09:35 uur: Het verhoor van de heer De Kok is begonnen met afleggen van de eed. Als teamleider Noord viel de Boompjeskade onder zijn verantwoordelijkheid.
09:47 uur: Enquêtecommissie-lid De Bruijn: Als data ontbraken, was de boel dan wel op orde? De Kok: Ook al was in 2009 informatie niet compleet, toch had ik controle. Medewerkers hadden basisinformatie goed in beeld.
09:54 uur: Medio 2014 startte De Kok met een nieuwe functie binnen Vastgoed. Toen was het nog altijd moeilijk om besturingsinformatie te krijgen. Financiële informatie over objecten was lastig en daarnaast zag je dat processen niet goed liepen.
Vanaf 10:10 uur gaat het verhoor over de overstap van het ICT-systeem Decade naar Oracle (juli 2013) en de gevolgen daarvan.
10:10 uur: Wat merkte u van deze overgang? De Kok: "Heel veel. Er waren heel veel data maar informatie ontbrak."
10:12 uur: Commissie: "Om van data informatie te maken, heeft u dat bij leidinggevende aangekaart?" De Kok: "Dat werd continu gedaan. Na veranderingen in 2014 dan wordt het moeilijk om grip te krijgen."
10:13 uur: Commissie: "Bij wie aangekaart? De Kok: "Destijds bij mijn portefeuille-manager."
Commissie: "Bent u ook hogerop gegaan?"
De Kok: "Nee ik ben niet hogerop gegaan."
Commissie: "Heeft een controller nog een rol hierin gespeeld?"
De Kok: "Ik weet nog wel toen wij in de Marconitorens zaten, zaten we op dezelfde etage. In die periode kan ik me niet precies herinneren of ik naar controller moest die naar ons kwam."
Commissie: "Nu is de controller wel aanwezig."
De Kok: "Volgens mij was er toen geen controller aanwezig."
10:35 uur: Commissie: "Er zijn voor meer dan 8,5 miljoen euro facturen goedgekeurd. Hoe kon dat gebeuren?"
De Kok: " Dat kan gebeuren bij een huurder die doorheeft dat de systemen van de gemeente niet kloppen en daar misbruik van maakt."
Commissie: "Heeft u aantal facturen gezien?"
De Kok: "Ja in die periode heb ik daar gesprekken over gehad met technisch manager. Een aantal betalingen zijn verricht om te zorgen dat hij huur gaat betalen. Wat je ziet is, is dat facturen klakkeloos worden geaccepteerd en in het systeem gezet. Dan blijven ze openstaan en uiteindelijk leidt dat tot een betaling."
De Kok: "De goedkeuring hangt af van de mandatering. Laagste mandatering is 15 duizend euro, dan ligt er een mandaat van 250 duizend euro bij teamleider en daarna ligt er nog een hoger mandaat. Ik kan niet buiten mijn mandaat goedkeuren. Dan gaat ie automatisch door, dat was technisch binnen het systeem volgens mij onmogelijk."
Op een moment dat ik een bedrag dat ik 50.000 beoordeel en terugkoppel naar technisch manager. Dan was ie al weg.
10:48 uur: Commissie: "Heeft u gecontroleerd of verrichtingen zijn uitgevoerd of vertrouwde u op technisch medewerker?"
De Kok: "Je krijgt veel facturen voorbij. Ik heb niet alle prestatieverklaringen gecontroleerd. IK had het heel druk."
"We gingen over op gebiedsgericht werken, ook betrokken bij jaarcijfers, zaten met overdracht van objecten, ik was met veel dingen bezig, werkoverleg, dus je had niet de tijd om alles uit te pluizen. Het was een hele hectische tijd. Ik heb niet alles gezien."
Commissie: "Is uw vertrouwen in technisch manager geschaad?"
De Kok: "Daar heb ik geen mening over. Is uitgebreid in persoonlijk onderzoek aan bod gekomen."
10:51 uur. Commissie: "Uit het dashboard kwamen signalen van problemen bij de Boompjeskade. Wat heeft u toen gedaan?"
De Kok: "Er bleken 5 facturen onbetaald te zijn. Toen begon Kan te bellen dat hij de facturen betaald wilde krijgen en toen werd duidelijk dat het niet snor zat. Toen hebben we elkaar een mail gestuurd onder welke voorwaarden de facturen betaald zouden worden"
"Toen is intern een onderzoek ingesteld naar de facturen die zijn betaald. Dat heeft een week geduurd en toen was duidelijk dat er een hoop niet in orde was."
10:55 uur: Henk de Kok neemt het slotwoord.
"De affaire-Boompjeskade gaat je niet in de koude kleren zitten. Ik ben in 2008 bij de stad van geen woorden maar daden gaan werken. We werkten gestaag aan een solide vastgoed organisatie met een maatschappelijk doel. Dat is verstoord geraakt door invoering Oracle en inkrimping."
"Bij verandering op verandering is het niet gek dat er fouten worden gemaakt. Door mensen die altijd hun best hebben gedaan. Zelfs tijdens alle onderzoeken hebben ze nooit bij de pakken neergezeten. Wat vastgoed nodig heeft is voldoende capaciteit en middelen. Als de afdeling dit wordt gegund, dan kan Rotterdam weer trots zijn op haar vastgoed."